Pynta hemmet och köpa julklappar – julsysslor som skapar ångest hos hemlösa, berättar stadsmissionen. Foto: Mostphotos

Ångesten bland hemlösa ökar under jul och nyår

För den hemlöse infinner sig inte alltid julfriden. I stället handlar det om att hitta en sovplats för natten. Flera tusen personer är hemlösa i Stockholms län – och hemlösheten sprider sig till nya grupper.

  • Publicerad 04:39, 25 dec 2019

Hemlösheten i landet ökar med 500 personer per år, enligt Socialstyrelsen.

– Senaste undersökningen från Socialstyrelsen visar att nya grupper blir hemlösa, andelen som inte har missbruk eller psykisk sjukdom ökar, som har låga inkomster eller inte kan ta sig in på bostadsmarknaden, det handlar bland annat om äldre och barnfamiljer i mycket högre grad. Och andelen kvinnor ökar bland de hemlösa, säger Marika Markovits, seniorrådgivare på Stadsmissionen.

Stadsmissionen vittnar om en ökad press på en redan utsatt grupp under jul och nyår.

– Oftast är ångesten mycket större över storhelgerna, särskilt under jul eftersom julen är så förknippad med familjegemenskap, med att pynta och göra fint, ge gåvor till nära och kära, något som hemlösa inte kan ge sina barn och föräldrar.

– Julefriden infinner sig inte, varje dag handlar om att söka någonstans att vara över natten och att inte utsättas för våld och hot, säger Marika Markovits.

Drygt 2 400 hemlösa i Stockholms stad

Stockholms stad räknar med att drygt 2 400 personer i kommunen är hemlösa. Sju procent av dem, ungefär 170 personer, har överhuvudtaget inget tak över huvudet och sover utomhus.

I den enkät som Stockholms stad gör vartannat år har flertalet av de hemlösa förklarat sin hemlöshet med att de inte har haft möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, 30 procent att de har blivit vräkta, sju procent att de utsatts för våld i nära relation, och 23 procent har svarat ”vet ej.”

Enligt Socialstyrelsens beräkningar är Järfälla den kommun som är hårdast drabbad av hemlöshet i länet med drygt 45 hemlösa per 10 000 invånare, eller omkring 360 hemlösa. Stockholms stad hamnar också på den dystra topplistan, med drygt 30 hemlösa per 10 000 invånare, eller knappt 2 900 hemlösa.

Fakta

Olika sätt att räkna hemlöshet

Att Socialstyrelsen och landets kommuner beräknar hemlöshet på olika sätt får konsekvenser.

– Man får ingen samsyn hur hemlösheten ser ut, om den minskar eller ökar, säger Marika Markovits.

Stockholms stads definition på hemlöshet är en person som saknar egen bostad, som inte bor inneboende stadigvarande, och som är hänvisad till tillfälliga bostäder eller är uteliggare.

Socialstyrelsens definition är akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt bor i bostad som kommunen hyr ut i andra hand.

Visa merVisa mindre