Angarnssjöängen kan bli norrorts nya turistmagnet

Vid Angarnssjöängen ska Örstastugan rustas upp och bli undervisninglokal för skolklasser. På längre sikt vill kommun och länsstyrelse anlägga ett naturum.

  • Publicerad 10:42, 10 apr 2021

De naturum som finns har gett otroliga vinster, både pedagogiska värden och ekonomiska.

Angarnssjöängens naturreservat är en av länets finaste fågellokaler med flera stigar och leder att vandra på. Under pandemin har besökstrycket varit högt. Hit kommer också skolklasser på studiebesök.

Men förutom rastplats, tältplats och några nybyggda grillar finns inte så mycket faciliteter. Örstastugan är låst och används bara för sporadiska föreningsmöten.

Söker statligt stöd

Till nästa år ska det bli ändring på det. Kommunen och länsstyrelsen har sökt statliga pengar för att rusta upp stugan så att skolklasser kan få naturundervisning där.

– Vi har tänkt att vi börjar smått, säger kommunekolog Anders Dagsberg som möter upp vid stugan. Det här ska rymma en klass åt gången och det ska finnas klassuppsättningar med böcker, förstoringsglas, mikroskop. Ute ska det finnas håvar och vattenkikare.

Det finns också önskemål från kommunen om att anlägga ett kafé vid Örstastugan. I dag är vattnet otjänligt och det kan bli nödvändigt att gräva ny brunn så att besökare i området kan fylla sina vattenflaskor.

Framtidsplaner

Men det finns fler planer för Angarnssjöängen.

– I ett scenario på längre sikt bygger man antingen ut det här och gör naturcenter av det. Eller ett naturum. Då måste man söka rättigheter eftersom det är ett skyddat namn från Naturvårdsverket.

I länet finns bara ett enda naturum, Tyresta på Södertörn med 400 000 besökare om året. Skulle idén om att skapa ett naturum i Angarnssjöängen bli verklighet kan det bli det norrorts första.

– Vi tänker att antingen bygger man om och ut Örstastugan eller så flyttar man tyngdpunkten till Olhamra i en helt ny byggnad. Det är de högtflygande planerna på längre sikt men det är också mer kostsamt, säger Anders Dagsberg.

Kan bli naturrum

I en tjänsteskrivelse beskrivs hur området kan bli "en regional knutpunkt för människor som vill vistas i natur, för naturskoleverksamhet inte bara för Vallentuna utan även för grannkommuner, samt en katalysator för natur- och kulturmiljöturism och företagande."

– Framför allt för näringsverksamhet, restauranger och den sorten. När pandemin är över kan det ge ringar på vattnet för serviceföretag som mackar och butiker, säger Björn Furugren Beselin, ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Mir Grebäck von Melen är utvecklingsledare på fritidsförvaltningen och ser stora fördelar med ett naturum.

– De naturum som finns har gett otroliga vinster, både pedagogiska värden och ekonomiska. Angarnssjöängen kan bli en stor turistmagnet.

Angarngruppen som en gång kämpade för att området skulle bli naturreservat, stöder planerna men ser också vissa risker. För pandemin har gjort att besökarna blivit fler och det börjar redan nu bli slitet och nedskräpat. Parkeringen har vissa helger varit så överbelastad att länsstyrelsen kommer att skicka ut folk som ska styra upp den.

– Det har varit ganska kaosartat, särskilt på helgerna, säger ordförande Gunnar Hesse. Det har blivit bättre, men det är överfullt många gånger. Så det får inte blir för attraktivt, då blir det slitage.

Angarnssjöängen och naturum

Området har klassats som av riksintresse för naturvården och är en av länets värdefullaste fågelsjöar. Det är en sänkt slättsjö och på hagmarkerna finns värdefulla och sällsynta växter.

Angarnssjöängen är Natura 2000-område och ett av Vallentunas sex naturreservat.

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger. Det kräver bland annat utställningslokal och personal.

I Sverige finns 32 naturum. Men i Stockholms län finns bara ett: Nationalparkernas hus i Tyresta på Södertörn.

Källa: Vallentuna kommun och Naturvårdsverket.

Visa merVisa mindre

Naturum

I Sverige finns 32 naturum. Men i Stockholms län finns bara ett: Nationalparkernas hus i Tyresta på Södertörn.

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket har rätten till. Det kräver bland annat utställningslokal, stort programutbud, personal och att platsen ligger i "attraktiva naturområden av högt värde för naturvård och friluftsliv, som nationalparker, välbesökta naturreservat och nationalstadsparker.2

Visa merVisa mindre