Pehr Granfalk, Marianne Damström Gereben, Bernhard Huber, Samuel Klippfalk och Magnus Persson är missnöjda med föreslagna ändringar. Foto: Nils Jönsson

Ändringar i busstrafiken slår mot resenärer – politiker upprörda

SL:s har förslag till förändringar av busstrafiken får Solnas politiker att se rött. – Förslagen innebär i stort sett bara försämringar för Solnaborna, säger Magnus Persson (C).

  • Publicerad 16:17, 22 maj 2019

Fram till den här veckan har länets alla kommuner fått tycka till om Trafikförvaltningen i region Stockholms årliga förslag på förändringar i SL-trafiken. Förändringarna turtäthet, linjesträckningar och tidtabeller som ska klubbas senare i år föreslås börja gälla i december och sträcka sig över 2020.

För pendeltågen, tunnelbanan och tvärbanan föreslås inga åtgärder som berör Solna. Vad gäller busstrafiken är läget däremot ett helt annat – en rad linjeförändringar föreslås som innebär att vissa stadsdelar får minskad trafik och sämre direktförbindelser. Framförallt är Huvudsta och Bergshamra förlorare.

– Flera av de här förslagen har vi sagt nej till flera år i rad. Bussarna har en jätteviktig roll i kollektivtrafiken för resandet på tvären, till Danderyd, till Bromma och inom Solna. De här förslagen innebär i stort sett bara försämringar för Solnaborna, säger Magnus Persson (C).

– Man drar inte bara ner på turtätheten utan plockar även bort linjer, helheten i kollektivtrafiken blir sämre, säger Bernhard Huber (MP).

Ingången borde vara att se över hur vi kan underlätta för folk att använda sig av kollektivtrafiken

Marianne Damström Gereben

Politisk enighet

Politikerna i kommunstyrelsen är helt eniga om att ställa sig bakom Solnas stadsledningsförvaltnings kritiska yttrande till förslaget.

”Stadsledningsförvaltningen avstyrker, med några få undantag, samtliga de förslag som läggs avseende förändringar i busstrafiken i Solna”, skriver förvaltningen bland annat i yttrandet.

– Vi tycker att det är tråkigt att varje år med näbbar och klor behöva försvara det vi har. Vi tycker att det framöver vore bättre att ha en dialog om vad vi kan förbättra och hur busstrafiken kan optimeras i stället för att få ett antal drastiska förslag att kämpa emot, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

– Ingången borde vara att se över hur vi kan underlätta för folk att använda sig av kollektivtrafiken, säger Marianne Damström Gereben (L).

Kommer med andra förslag

Politiker och tjänstepersoner i Solna föreslår i stället flera förbättringarna av busstrafiken, bland annat att linje 6 mellan Ropsten och Karolinska ska förlängas till Solna centrum. Man vill också se över en förlängning av linje 502 mellan Solna centrum och Ulriksdals station och underlätta bussresandet i norra Solna genom att införa avgångar var femtonde minut på linje 505 mellan Bagartorp och Solna centrum i stället för dagens halvtimmestrafik.

Fakta

FAKTA: Föreslagna ändringar

Här några av förslagen som Solna och länets kommuner fram till den här veckan har fått tycka till om. De ändringar som blir av börjar gälla från den 20 december.

  • Linje 67: Trafiken på sträckan Frösundavik-Skansen föreslås flyttas helt från Solnavägen. Inga bussar finns därmed kvar och trafikerar Solnavägen mellan Frösundaleden och Sundbybergsvägen. Två busshållplatser skulle bli otrafikerade. Den föreslagna förändringen innebär att förbindelsen mellan Solna station och Karolinska försvinner.
  • 152: Linjen till Bromma flygplats läggs ner helt på helgerna. Besökare till exempelvis Friends Arena eller Mall of Scandinavia hänvisas i stället till den nya tvärbanan när den öppnar, vilket ökar restiden och kräver byte.
  • 508 och 509: Busslinjerna i norra Bergshamra får betydande försämringar då busslinjer kan komma att läggas om eller kortas.
  • 503: Ulriksdals begravningsplats-Ulriksdals station-Östra Bergshamra. Turtätheten i rusningstrafik föreslås bli glesare. Från 30 minuter till 60 minuter.
  • 113: Sträckan mellan Sundbybergs centrum och Sona centrum föreslås försvinna helt.
Källa: Solna stad
Visa merVisa mindre