Kritisk. Andreas Lörinc tycker att det borde ställas krav på att ovaccinerad hemtjänstpersonal inte får jobba med svårt sjuka personer. Foto: Pekka Pääkkö

Andreas svårt sjuka far vårdas av ovaccinerad hemtjänst

Andreas Lörincs far, som får palliativ vård i hemmet, vårdas delvis av ovaccinerad personal från hemtjänsten. "Han har inte lång tid kvar, men det betyder inte att han ska behöva exponeras," säger Andreas.

  • Publicerad 13:37, 22 dec 2021

För några år sedan fick Andreas Lörincs far cancer. För två månader sedan togs beslutet att han skulle få palliativ vård i sitt hem, där han bor med med sin hustru.

Andreas Lörinc och hans syster är där så ofta de kan, men vården sköts till stor del av frun. För att hon ska få avlastning har pappan beviljats en avlösare via Ersta hemtjänst.

En av de senare avlösarna som skickades ut var dock inte vaccinerad.

– Jag tycker det är skräp. Vi i familjen gör vad vi kan för att inte sprida smittan, vi har vaccinerat oss och åker inte till vår far om vi känner oss krassliga, säger Andreas.

Personen som skickades ut ska även ha uppgivit att hon var stark vaccinmotståndare.

– Min far har inte lång tid kvar, men det betyder inte att han ska behöva exponeras. Jag förstår att man inte kan tvinga folk att vaccinera sig, men man borde åtminstone ställa krav på att de som jobbar med svårt sjuka är vaccinerade.

Ovaccinerad hemtjänstpersonal? Nej tack!

Smittrisk. "Min far har inte lång tid kvar, men det betyder inte att han ska behöva exponeras," säger Anderas Lörinc. Foto: Pekka Pääkkö

Inget krav

Så som lagen ser ut i dag kan inte vårdföretag kräva att personal ska vaccinera sig. Enligt Katrin Rova, tillförordnad verksamhetschef för Ersta hemtjänst Södermalm, är majoriteten av personalen vaccinerad, men det finns några som inte är det.

– Men det här är något som vi jobbar med och det går i rätt riktning, säger hon.

Ett verktyg som finns tillhanda är nyanställning, menar hon. Där finns möjlighet att ha vaccinering som urvalskriterium.

Liknande åtgärder sker även i Botkyrka, där kommunstyrelsen nyligen tog beslut om vaccinkrav vid nyanställning.

Var fjärde inom omsorgen helt ovaccinerad – kan omplaceras

Socialkontoret vill flytta på ovaccinerad personal

”Frågan är fri”

Men redan anställd personal har rätt att inte svara om arbetsgivaren frågar om de är vaccinerade.

– De som av olika anledningar inte svarar räknar vi som ovaccinerade, även om vi inte kan föra bok över det.

Inom Ersta hemtjänst finns inga arbetsuppgifter som ovaccinerad personal kan göra i stället, menar Katrin Rova, men det är en fråga de jobbar med löpande.

– Det är viktigt att våra kunder får de insatser som de är beviljade och i det behöver vi ta hänsyn till vilken kompetens den beviljade insatsen kräver.

Borde man inte ställa krav på att ovaccinerade personer inte har kontakt med svårt sjuka?

– Alla våra kunder tillhör en riskgrupp så det är svårt för att oss vikta dem mot varandra.

Ersta hemtjänst ser dock till att all personal vet hur man använder skyddsutrustning och följer de säkerhetsrutiner som finns, menar hon.

Huddinge omplacerar inte ovaccinerad hemtjänstpersonal

Ska utredas. Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) hoppas att kommunen snart ges möjlighet att omplacera personal som inte är vaccinerad. Foto: Sacharias Källdén

Gått ut med direktiv

Vet en arbetsgivare om att personal är ovaccinerad ska den i möjligaste mån ge personen arbetsuppgifter som gör att den inte är nära patienter. Det har staden gått ut med direktiv om, enligt äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

– Det kan vara lättare sagt än gjort inom hemtjänsten, men det finns uppgifter som städning och matleverans som inte har kontaktnära delar, säger han.

Inom staden tittar man även på möjligheten för arbetsgivare att omplacera ovaccinerad personal.

– Det är inget som kommer att vara klart vid jul, men förhoppningsvis visar en sådan utredning att det är juridiskt möjligt.

Vill ställa krav

Grunden till problemet ligger dock på nationell nivå, menar Erik Slottner.

Han hade gärna sett att arbetsgivare kunnat kräva information om vilka som är vaccinerade.

– Vi har en otydlig lagstiftning, där 290 kommuner ska göra egna tolkningar av lagen. Den borde vara tydligare, så kommuner kan agera mer gemensamt.

Vad ska man göra om man får hem ovaccinerad hemtjänst?

– Jag skulle uppmana personen som får vård, eller anhöriga, att höra av sig till hemtjänsten och säga att de inte vill ha ovaccinerad personal. Om de vägrar går det att byta hemtjänst.