Andelen miljöbränsle ha minskat i Stockholm stads egna bilar. Foto: Mostphotos

Andelen miljöbränsle minskar i stadens bilar

Tankningen av miljöbränsle i Stockholms stads egna miljöfordon minskade under fjolåret och just nu ligger staden under det egna miljömålet. Något som oppositionen är kritisk till. – Det visar på bristande ledarskap, säger L:s gruppledare i trafiknämnden Patrik Silverudd.

  • Publicerad 04:55, 21 maj 2018

I Stockholms stads egna miljömål står det att minst 85 procent av bränslet i stadens egna miljöbilar ska utgöras av miljöbränsle.

Men enligt miljöförvaltningens rapport – för årets första tre månader – minskade andelen miljöbränsle under 2017 med fyra procentenheter jämfört med året innan. Något som innebär att målet på 85 procent inte uppfylls.

Den senaste beräkningen visade att andelen miljöbränsle i stadens bilar var 79 procent.

”En tillbakalutad attityd”

Siffrorna har fått oppositionen i Stockholms stad att ryta till.

– Att staden inte lyckas med att tanka miljöbränsle i sina egna miljöbilar visar på ett bristande ledarskap. Stockholm måste klara målen om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Då kan staden självklart inte ha en tillbakalutad attityd till konsumtionen av fossilbränsle i sina egna fordon, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

I rapporten påpekas problemet och i analysen skrivs att fordonsansvariga i staden nu har uppmanats att tanka högre andel biodrivmedel. Något som ska göra att målet på 85 procent är nåbart inom 2018.