Analysa mera - ska lyfta skolorna

Nu är SWOT-analysen klar. Därmed vet Stefan Grybb, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, vad Håbo kommun måste jobba med för att komma till rätta med problemen som skolorna står inför. – Det här är ett gediget material, säger han.

  • Publicerad 10:02, 11 jan 2021

Jag klarar inte av det här själv utan det måste göras i ett sammanhang

I slutet av förra året släppte Lärarförbundet sin ranking av landets skolkommuner och det var sannerligen ingen munter läsning för Håbo.

Det visade att man faller rejält på skalan. Nu innehar man plats 263. 27 platser från jumbonivå. När detta besked kom frågade via nyblivne chefen Stefan Grybb hur han såg på utmaningarna. Han berättade då att han genomfört en så kallad Swot-analys, som ska belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

– Jag har gått till varje enhet och gått och ställt frågor. Vi pratar även med facken och lyssnar på vad de säger och givetvis med politiken för att höra vad de anser om vår verksamhet. Det här kommer därefter att sammanställas och i början av december ska vi ha det här klart och det är då vi tar språnget ut till nästa steg, berättade Grybb i Mitt i Bålsta i början av november.

Perspektiv till 2030

I mitten av december blev analysen klar och med ett perspektiv som sträcker sig fram till 2030 ska nu trenden vändas.

– Jag vill skapa mig en bild av hur det ser ut i Håbo kommun och där tror jag att transparens och delaktighet är viktigt. Det ger de bästa förutsättningarna för att vi ska lyckas, säger Stefan Grybb.

– Man ska få en känsla av samhörighet. Alla ska se bilden framför sig. Jag klarar inte av det här själv utan det måste göras i ett sammanhang. Det behövs en kraftsamling där vi gör det tillsammans, fortsätter han.

Medarbetarna har utelämnats ur analysen, men enligt Stefan Grybb kommer man i stället genomföra en medarbetarenkät i februari.

”Förvaltningens viktigaste utmaning är att attrahera och behålla medarbetare och chefer. Vi stärker vårt arbetsgivarevarumärke och arbetar med employer branding och talent management. Arbetsgivarvarumärket definieras av hur våra nuvarande och blivande medarbetare uppfattar oss som arbetsgivare”, skriver man i en kommentar till analysen.

Stefan Grybb säger att han inte har överraskats av något som framkommit.

– Nej, det kan jag inte säga. Jag förstod i stora drag vilka utmaningar vi står inför. Vi är en tillväxtkommun och skola och förskola måste växa i takt med det.

– Det här är ett gediget material och nu vet ju alla hur det ser ut. Analyserna på enhet-, och förvaltningsnivå har visats vad som behöver prioriteras under 2021 och framåt. Barn- och utbildningsnämnden har prioriterat åtta utvecklingsområden för 2021.

Swot-analys

SWOT-analys (namnet SWOT kommer från orden ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”) är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

Ett av huvudsyftena med en SWOT-analys är att genom granskning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter i den redan befintliga strategin värdera de starka och svaga sidorna. I detta tydliggörs påverkan från organisationens omvärld och man kan identifiera möjligheter att hantera omvärldens ständiga förändringskrav.

Fakta: Wikipedia 

Visa merVisa mindre

Håbo kommuns prioriteringar

Håbo kommun prioriterar åtta utvecklingsområden för 2021.

De åtta är:

Struktur i förskola, grundskola och gymnasium

Likvärdig skola i Håbo

Arbetsmiljö

Skolresultat

Ekonomi

Samarbete mellan förvaltningarna

Resurser nära våra barn och elever

Förskolor nära våra barn


 

Visa merVisa mindre

”Glädjefyllt att kunna vaccinera”

Vaccinationen mot covid-19 igång. Den 30 december påbörjades arbetet med att vaccinera mot covid-19 i Upplands-Bro. ”Det kändes väldigt skönt att kunna avsluta förra året med att börja vaccinera”, säger Angelica Chibout, chef på...fredag 22/1 16:40

Coronaläget i Upplands-Bro just nu

Antalet bekräftade fall minskar. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har antalet coronafall i Upplands-Bro blivit färre.fredag 22/1 16:38