Ammar Makboul (V): ”Järfällas ungdomar förtjänar bättre”

”Det har varit först till kvarn för att få jobben”. Ammar Makboul (V) är mycket kritisk till att sommarjobben dras ner till 300. Han menar även att CV-skrivandet är ett tramsigt inslag som inte spelar någon roll vid urvalet.

  • Publicerad 11:41, 8 nov 2019

Sommarjobben i Järfälla kommun minskar från 1 600 år 2018 till 300 nästa år. Den styrande alliansen har valt att gå ifrån den feriepraktik med sommarjobbsgaranti som instiftades under den förra mandatperioden.

Färre sommarjobb i Järfälla – har minskat med över tusen platser

– Det är en avveckling vi ser av möjligheterna till sommarjobb inom kommunens regi. Det är ganska problematiskt att kalla det en kvalitetsutveckling, säger Ammar Makboul (V), andre vice ordförande i kompetensnämnden.

Oppositionen är mycket kritiska till nedskärningen. De tycker att det är anmärkningsvärt att skära ner på det här sättet i en rik växande kommun som Järfälla.

Medger brister i praktiken

Ammar Makboul medger at den förra satsningen på feriepraktik hade en del brister vad det gällde handledning och kvalitén i arbetsuppgifter i enstaka fall. Men han menar att det fanns utvecklingspotential.

Fick aldrig någon realistisk chans

Ammar Makboul

 

– Den hade ju bara funnits under en relativt kort tid. En så stor satsning måste få hinna sätta sig innan man helt avvecklar den. Den fick aldrig någon realistisk chans att utvecklas till något bra för de unga och för kommunen.

Bristerna finns kvar

Han menar också att de brister som påpekades fortfarande fanns när man i somras hade minskat till 500 platser.

Enligt honom pekar utvärderingen från 2019 på samma som tidigare: bristande handledning och att enstaka ungdomar upplevde att arbetsuppgifterna inte alltid var meningsfulla.

– Men det behöver man sätta i relation till att den överväldigande majoriteten har varit väldigt nöjda med sommarjobben enligt de utvärderingar som gjorts. Det här ska sänka tröskeln in till arbetsmarknaden.

Han fortsätter med det positiva som fler jobb kan innebära.

– För de ungdomar vars familjer inte reser bort på sommaren kan jobben dessutom bidra till att skapa en meningsfull sysselsättning och ge en liten extrapeng också.

En meningsfull sysselsättning

Ammar Makboul

 

Angående kravet på CV tycker Ammar Makboul att det är lite tramsigt. Han menar att det här ska vara en första upplevelse av arbetslivet och att ungdomarna inte har några tidigare jobb att skriva ner på ett CV.

Först till kvarn

Han menar också att ungdomarna vilseleds att tro att deras CV är en avgörande faktor för vilka som får jobben.

– Det har varit först till kvarn för att få jobben. Vi har fått ungdomar som hört av sig till oss som har varit väldigt upprörda och undrat vad som gäller. Många har väntat och ansträngt sig för att skriva ett så bra CV som möjligt och trott att det ska öka chansen men det gör det inte. Järfällas ungdomar förtjänar bättre än den här avvecklingen.

Järfällas ungdomar förtjänar bättre

Ammar Makboul