Det automatiska beslutsstödet hos SOS alarm gör att ambulanser prioriteras fel, enligt personalens avvikelserapporter. Foto: Mostphotos

Ambulansförbundet: SOS alarm prioriterar fel

Patienter med livshotande symptom fick vänta medan ambulanser skickades till patienter med lindriga besvär. SOS alarms nya automatiserade system får hård kritik.

  • Publicerad 05:30, 6 jul 2022

Systemet kallas STEP, som står för "Säkerhet, Trygghet, Effektivitet och Precision". Men det har varit rena motsatsen ibland.

Det enligt en genomgång av avvikelserapporter från ambulanspersonal som Nyhetsbyrån Siren gjort. Och Ambulansförbundet är kritiskt:

– STEP är livsfarligt! Det är en stor exploderande patientsäkerhetsrisk, säger ordförande Henrik Johansson till Siren.

Fel prioritering

Systemet är ett automatiserat beslutsstöd, där larmoperatören kan välja mellan förskrivna symtom, som i sin tur genererar följdfrågor som sedan leder till en utlarmningsprioritering.

När det började införas förra året visade det sig att hjärtinfarkter underprioriterades, medan mindre akuta tillstånd gick före.

Systemfelet korrigerades, och nu är det "överprioriteringar" som rapporteras enligt Siren, alltså att ambulanser skickats ut när det inte funnits behov av dem.

Bra rapportera avvikelser

SOS Alarm Sverige AB ägs av staten och Sveriges kommuner och regioner. I februari i år hade systemet införts vid alla SOS alarms centraler i landet.

– Jag delar inte bilden att systemet skulle vara patientosäkert. Vi har implementerat det stegvis och uppmanat att skicka in avvikelser, både för att fånga upp patientsäkerhetsrisker och för att skruva på mindre saker, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vård vid SOS alarm.

Vill inte missa någon

När det gäller kritiken om överprioriteringar menar hon att den har funnits i alla år, och har inget med STEP att göra.

– Det är oerhört svårt att bedöma enbart per telefon. Och för att undvika att missa någon allvarligt sjuk måste vi ha en viss övertriagering, säger hon.

Sagt upp avtalet

Men flera regioner, däribland Region Stockholm, väljer bort SOS alarm och tar i stället över tjänsten i egen regi. Man menar att kunskap om regionens vårdsystem och geografi är viktig.

– Vår ambition är att göra det här bättre själva, har chefläkare Patrik Söderberg tidigare sagt till Mitt i.

Regionen inte nöjd med SOS alarm

– Hög medicinsk kompetens gör att man kan skapa sig en god bild av läget, och inte behöver skicka ut en ambulans när det kanske räcker med en jourläkarbil, sade han.

Ambulanspersonal larmar – hinner inte äta