”Ambassad kan ge Saltsjö–Duvnäs flärd”

En ambassad i Saltsjö–Duvnäs kan ge området flärd. Ambassadören har rätt att bo där men för att ändra verksamhet krävs bygglov. Nackapolitikernas syn på möjligheten att komma vidare med ambassadbråket i Saltsjö– Duvnäs skiljer sig åt.

  • Publicerad 08:00, 17 maj 2017

Lokaltidningen Mitt i Nacka har tidigare i vår skrivit om Afghanistans köp av en fastighet på Strandpromenaden i Saltsjö–Duvnäs.

Nacka kommun har lagt en så kallad stopporder på fastigheten, förenat med ett vite på 500 000 kronor, när det blev känt att afghanska ambassaden planerade att bygga om fastigheten till verksamhetslokal.

För att ändra en fastighet från bostad till verksamhet krävs bygglov, vilket ambassaden inte begärt.

Khashayar Farmanbar (S), är oppositionsråd i Nacka:

– Så länge ambassadören ska ha sin bostad där finns inga hinder. Däremot kan det inte vara verksamhetslokal. Då kan det behövas bygglov för verksamhetslokal. De har inte inkommit med någon ansökan som jag känner till.

Om ambassaden skulle hålla fast vid att landet kan göra om fastigheten till ambassad förutsätter Khashayar Farmanbar att alla följer gällande lagar och ingångna konventioner. 

 

Han tror att ambassaden ännu inte har förstått vilka regler som gäller när det handlar om att ombilda en fastighet från bostad till en verksamhet.

– Den kommunikationen har brustit mellan ambassaden och kommunen. Wienkonventionen ger länder möjlighet att ha beskickningar och dessa omfattas av privilegier och immunitet. Wienkonventionen och plan- och bygglagen utgör båda svensk lag. Jag förutsätter att Nacka kommun beaktar även Wienkonventionen om det kommer en ansökan från ambassaden.

Khashayar Farmanbar ser egentligen inga hinder för att fastigheten skulle kunna bli en ambassad. Han jämför med Rysslands och USA:s ambassader där det krävs ett helt annat säkerhetsarrangemang.

– I det här fallet krävs inga större säkerhetspådrag. Och det skänker flärd till området. Sen finns det en del grannar som är upprörda medan en del rycker på axlarna.

Vad har du för personlig uppfattning?

– Det får vi kolla på, jag har svårt att se att det inte skulle gå, det krävs inget stort säkerhetspådrag.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att såvitt han känner till har kommunen ännu inte haft ett möte med afghanska ambassaden. Även Mats Gerdau säger att ambassadören kan ha fastighet som bostad men att det krävs bygglov för att ändra fastigheten till ambassad.

– Vi har försökt att komma till tals med dem, vad som gäller med detaljplanen, för att få dom att förstå.

Enbart bostad

Mats Gerdau säger att som läget är i dag får fastigheten enbart användas som bostad.

– Ambassadören kan ha det som residens.

Skulle ambassaden komma in med en ansökan om bygglov har Gerdau ingen synpunkt på det, så länge lagstiftningen upprätthålls.

I ett svar, en diplomatisk note, som Mitt i skrev om tidigare i vår, har afghanska ambassaden kallat kommunens beslut om stopporder för betydelselöst eftersom inga arbeten har skett på fastigheten.

Mitt i har sökt afghanska ambassaden.