Trädgården och balkongen i söderläge kommer att skuggas om fyravåningshuset blir verklighet. Grannarna Anna Sjöberg och Fredrik Rydahl är besvikna.

Älvsjöbor protesterar mot rivningar av villor

I våras klubbade staden ett beslut om att skydda villaområden från hårdhänt exploatering. Men det påverkar inte rivningen av sex villor i Älvsjö. Nu protesterar grannarna.

  • Publicerad 06:30, 22 nov 2021

Det var en riktig kalldusch.

I början av 2020 flyttade grannarna Fredrik Rydahl och Anna Sjöberg in i ett bostadsrättshus på Sjättenovembervägen 209, med sina familjer. Det som lockade var att bo i ett villaområde.

Men som Mitt i berättat är en stor omvandling av området på väg. Sex 20-talsvillor ska rivas, i triangeln mellan Älvsjövägen, Sjättenovembervägen och Segervägen/Johan Skyttes väg. I stället ska fyra flerfamiljsbostäder, med totalt 100 bostäder byggas.

– Hade vi känt till de planerna hade vi inte flyttat hit. Det blir en helt annan känsla i området än den vi föll för. Nu får vi fundera på att flytta igen, säger Anna Sjöberg.

Två av de de nya flerfamiljshusen hamnar bara några meter från det tvåvåningshus där hon och Fredrik Rydahl bor.

– Vi får två hus med fyra våningar plus vind på båda sidor om vårt hus. Vi blir helt inklämda och blir utan sol. Det var en riktig kalldusch att se planerna, säger Fredrik Rydahl, som är ordförande i bostadsrättsföreningen Kavelbron 41.

Mer skugga och mer insyn

Till den 29 november pågår samråd om byggplanerna i kvarteret Kavelbron. Bostadsrättsföreningen har skickat in en lång lista med synpunkter till stadsbyggnadskontoret. De anför bland annat att boendemiljön försämras av förtätningen, med mer skugga och mer insyn. Dessutom påtalar de att marken är våtsjuk vilket ger risk för sättningar vid byggnation, och att det redan nu är ont om parkeringsplatser i området.

De motsätter sig också den förstörelse av villastadens kulturella värden, som de anser att bygget innebär.

– Villorna är det unika med Älvsjö och bör vara kvar, säger Fredrik Rydahl.

Strategi mot rivningar

Och faktum är att stadsbyggnadsnämnden klubbade dokumentet "Varsam utveckling av småhus- och villaområden" i juni 2021, för att juridiskt kunna skydda Stockholms villaområden från hårdhänt exploatering.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) vill i nuläget inte svara på om han tycker att rivningen av villorna stämmer överens med dokumentets riktlinjer. I stället skickar han ett mejl till Mitt i:

”En av anledningarna till att vi tog fram strategin för småhus- och villaområden var att ge stadsbyggnadsnämnden större möjlighet att neka rivningar i områden med generösa detaljplaner", skriver han och fortsätter:

"Kavelbron i Älvsjö, som är en del av en större utveckling av området som syftar till att skapa nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, påbörjades före strategin var på plats. Med detta sagt tror vi att projektet kan bidra positivt till området och fungera som en brygga mellan befintliga villor och närliggande centrum.”

Men grannarna i brf:en vill ha kvar villamiljön och menar att det borde gå att tänka om, eftersom planerna ännu inte antagits.

– Lägg ner planerna och renovera villorna i stället, även om det blir dyrt för staden. Eller minska åtminstone ner volymen på de husen som planeras så att de blir max två våningar, säger Fredrik Rydahl.

Läs även:

https://www.mitti.se/nyheter/tyck-till-om-100-nya-bostader-i-villakvarteret/repujv!HXBFHG4xoKaCUR9VUKFhCA/

"Bygg längs Älvsjövägen"

I sitt brev till stadsbyggnadskontoret listar BRF Kavelbron 41 upp sina invändningar mot byggplanerna för kvarteret Kavelbron. Samtidigt föreslår man en alternativ byggplats: Obebyggda tomter längs Älvsjövägen, på sträckan mellan Sjättenovembervägen och Segervägen.

"Där hittar ni outnyttjad mark där det idag bara ligger skräp och växer sly", skriver man i brevet.