Ändring. Alviksskolan redovisade ett minusresultat 2019 till följd av höga personalkostnader och färre elever. Foto: Stefan Källstigen

Alviksskolan drar ner på personal för att klara ekonomin

Under höstterminen flera tjänster tagits bort på Alviksskolan till följd av ett budgetunderskott. Enligt skolans rektor beror det på ett minskat elevantal.

  • Publicerad 11:30, 30 okt 2020

Nu ser vi att de åtgärder vi vidtagit har haft effekt på ekonomin.

Rektor. Henrik Nöbbelin är rektor på Alviksskolan och säger att antalet elever har minskat. Foto: Privat

I höstas drogs personalstyrkan på Alviksskolan ner med 16 tjänster. Det handlade om tillsvidareanställningar som avslutades för bland annat lärare, fritidsledare, elevassistenter, en kock, samt två tjänster i ledningsgruppen.

Anledningen var att skolan i slutet av 2019 landade på ett minusresultat på cirka elva miljoner kronor. Räddningen kom via skolans ingående fond, vilket gjorde att underskottet kunde räknas av och man landade på plus två miljoner kronor.

Men något behövdes göras för att skolan inte skulle fortsätta gå back.

Enligt Henrik Nöbbelin, rektor på Alviksskolan, handlar budgetunderskottet om två saker.

– Den största anledningen är ett minskat elevantal, men också att det 2019 blev en felbudgetering då vi fick en dubbel elevpeng för interkommunala elever (elever som bor i annan kommun, reds anm) som exempelvis går i våra hörselklasser, säger han och fortsätter:

– Om vi fortsatte med samma höga personalkostnad i förhållande till elevintäkter hade vi sett att 2020 års resultat varit ett minusresultat.

Tufft för personalen

Nedskärningarna har lett till att arbetsbelastningen har blivit högre, menar en i personalen som vill vara anonym.

– Vi är underbemannade, man har skurit ner på personal överallt och vi kan inte ha samma koll på barnen, säger hen.

Hen säger att skolledningen förvarnat om att det kommer bli en tuff period och att man kommer att behöva hjälpas åt.

– Men vi hade inte någon föreställning om att det skulle vara så här, många i personalen orkar inte. Det blir barnen som får lida mest.

Men enligt Henrik Nöbbelin får alla elever fortsatt sin garanterade undervisningstid i varje ämne från legitimerade lärare, samma gäller för de elever som har rätt till extra stöd av elevassistenter utifrån sina åtgärdsprogram.

– Jag förstår att medarbetarna känner att det är en annorlunda arbetssituation jämfört med tidigare, men jag upplever inte att undervisningskvaliteten har påverkats. Vi har heller varken vikariestopp eller inköpsstopp, säger han.

Enligt budgetrapporten för september 2020 kommer Alviksskolan i år visa ett nollresultat. En medarbetarundersökning ska göras för att se hur de anställda upplever omorganisationen. Fackförbundet Lärarnas Riksförbund har även framfört vikten av att risk- och konsekvensanalyser kontinuerligt följs upp.

– Nu ser vi att de åtgärder vi vidtagit har haft effekt på ekonomin. Sen har jag full förståelse för att mina medarbetare anstränger sig rejält för att anpassa sig till den nya organisationen och att det inledningsvis kan vara arbetsamt, säger Henrik Nöbbelin.

LÄS ÄVEN: Sparkrav på skola upprör föräldrar

Minskat elevantal

Alviksskolan är en kommunal grundskola för elever i årskurserna F-9.

Idag har skolan cirka 990 elever, 2019 var det 1 024 elever och 2018 var det 1 045 elever.

I bokslutet för 2019 var kostnaden för löner och personalförsäkring 118,5 miljoner kronor.

I den ekonomiska rapporten för september 2020 låg kostnaden för löner och personalförsäkring på 112,8 miljoner kronor.

Källa: Utbildningsförvaltningen

Visa merVisa mindre