ALUMINIUM. Fram till november släpps aluminiumlösning ut i Brunnsviken. Foto: Jonas Carlsson

Aluminium ska rena Brunnsviken

Arbetet med att tillföra aluminiumlösning i Brunnsviken har påbörjats. Aluminium binder övergödande ämnen vid botten.

  • Publicerad 09:11, 18 sep 2019

En båt ska fram till november köra fram och tillbaka över Brunnsviken och släppa ut aluminium. Varje del av den övergödda viken ska då ha fått sammanlagt tre doser av aluminiumlösningen som binder fosfor och andra övergödande ämnen vid botten.

Brunnsviken lider idag bland annat av övergödning som har lett till utbredd bottendöd.

Senast år 2027 ska miljökvalitetsnormerna för god vattenstatus vara uppnådda, och den främsta åtgärden för Brunnsviken är att åtgärda bottens läckage av fosfor samtidigt som en god dagvattenhantering behövs för att stoppa tillförsel av nya miljögifter.

Med hjälp av aluminiumfällningen av fosfor i Brunnsviken får man på kort tid lägre fosforhalter, minskad algblomning och åtgärden ger även en synlig effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup vilket kommer gynna livet i viken.