Avbokas. Alternativ för Sverige hade hyrt Kungsträdgården för ett valmöte på fredag men nu drar Stockholms stad tillbaka avtalet. Foto: Mostphotos

Alternativ för Sverige nekas möte i Kungsträdgården

Alternativ för Sveriges valmöte i Kungsträdgården på fredag stoppas.

  • Publicerad 14:51, 3 sep 2018

Det högerextrema partiet Alternativ för Sverige hade fått tillstånd att hålla ett valmöte i Kungsträdgården på fredag. Men nu drar Stockholms stad tillbaka avtalet. Anledningen är att en av partiets talare polisanmäldes för hets mot folkgrupp vid en demonstration i Malmö i helgen.

– Stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk, skriver finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i ett pressmeddelande under måndagen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I pressmeddelandet står också att "Stockholms stad hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer som inte stödjer den demokratiska rättsstaten, inte ställer upp bakom de mänskliga rättigheterna och inte stödjer jämställdhet mellan kvinnor och män. Hets mot folkgrupp är ett tydligt ställningstagande mot de mänskliga rättigheterna."

Kulturchefen svarar

Robert Olsson, förvaltningschef kulturförvaltningen, svarar via mejl på frågan varför Alternativ för Sverige fick tillstånd från början.

"Kungsträdgården är en offentlig plats som förvaltas av Stockholms stad. Därför ansåg sig staden ha ytterst begränsade möjligheter att neka arrangören att vara där. Som myndighet måste vi förhålla oss objektiva till politiska partier, och därför kunde vi inte utesluta AFS att boka Kungsträdgården då", skriver Robert Olsson.

I samma mejl förklarar han stadens svängning:

"Enligt de allmänna villkoren i bokningsavtalet ska arrangören, i detta fall AfS, ansvara ”för att Arrangemanget utformas så att det innehållsmässigt, estetiskt och/eller praktiskt inte väcker irritation genom att strida mot det som kan anses vara vedertaget vid bruk av allmän plats.”. I och med helgens anmälan rörande hets mot folkgrupp vill inte staden riskera att det från stadens anläggningar kommuniceras antidemokratiska budskap. Därför fanns det enligt vår bedömning fog att häva bokningen av Kungsträdgården", avslutar Robert Olsson.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Positiva röster från politiken

Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

– Vi är glada över att vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm är överens och kan agera snabbt i dessa lägen. Jag har blivit kontaktat med representanter från nationella minoritetsgrupper som uttryckt sin oro inför att Afs getts tillstånd. Vårt beslut att stoppa demonstrationen grundar sig på att det finns stor risk för hot, hat och hets mot folkgrupp vilket representanter för partiet tidigare har polisanmälts för, säger hon.

Beskedet välkomnas också av Liberalernas gruppledare Lotta Edholm.

– Jag tycker att det är bra att staden satt ner foten och avbokat evenemanget. Det är extremt olämpligt att rasistiska och antidemokratiska aktörer som Alternativ för Sverige och därtill knutna personer håller evenemang i lokaler eller på mark som Stockholms stad äger. Det här visar återigen på behovet av ett nytt regelverk och nya riktlinjer för vem staden hyr ut lokaler och mark till, vilket vi påtalat länge, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Afs-ledare mycket uppbragt

William Hahne, vice partiledare för Alternativ för Sverige, är mycket upprörd över det indragna tillståndet.

– Det här är en demokratisk skandal utan dess like. Stockholms stad har inte bara begått en en djupt odemokratisk och yttrandefientlig handling utan staden begår dessutom ett uppenbart avtalsbrott, och därför kommer vi att stämma skiten ur staden, säger William Hahne till StockholmDirekt.

Hyresavtalet ingicks den 18 juli.

– Nu kommer de fyra dagar innan och ska häva avtalet. Oavsett tillstånd eller inte så ska vi till Kungsträdgården, säger William Hahne.

Alternativ för Sverige har fortsatt ett godkänt demonstationstillstånd från polisen avseende en allmän sammankomst i Kungsträdgården på fredagen.

Enligt Carolina Paasikivi, biträdande kommenderingschef för polisens valkommendering i Stockholm, har inga förändringar gjorts i den delen.