Miryam Battah och Charbel Toma från Unga örnar i Jakobsberg säger unga kan komma hit och prata med vuxna: "Vi har gått igenom samma som de eftersom vi har vuxit upp här", säger Charbel Toma. Foto: Erik Lejdelin

Älskat fritids hotas av nedläggning – igen

Innan jul kom chockbeskedet att Unga Örnas fritidsgård kan tvingas lägga ner, efter nästan 50 år. Men hoppet tändes när frågan skulle utredas igen – men förslaget från förvaltningen står fast. Nu är det upp till politikerna.

Det var här jag lärde mig prata svenska.

Mitt i Järfälla kunde i december berätta om att Unga örnas parklek i Jakobsberg riskerade att slå igen – efter 48 år.

Ett förslag från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen innebar att deras ekonomiska stöd skulle försvinna. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

Tusentals namnunderskrifter samlades in och politikerna beslutade att återremittera förslaget till förvaltningen.

Nu är förvaltningen klar. Men förslaget är detsamma.

– Vi är väl egentligen inte förvånande. Men vi har levt på det lilla hopp vi har, säger Charbel Toma, 20, ordförande i Unga Örnar Järfälla.

Format många människor

Han kom hit till "Parken" första gången som bebis, då hans mamma tog hit honom på öppna förskolan. Sedan dess har platsen, likt för många andra, varit som ett andra hem.

– Parken här har varit Sångvägens hjärta, dit alla kan komma.

Samma var det för Miryam Battah, 19, när hon flyttade hit till Sverige för sex år sedan.

– Det var här den första platsen jag kom till när jag kom till Sverige. Det var här jag lärde mig prata svenska.

Charbel Toma och Miryam Battah från Unga örnar i Jakobsberg, Järfälla. Foto: Erik Lejdelin

En plats för socialt utsatta

Charbel Toma säger att det är olyckligt att just Sångvägen, som finns med polisens lista över utsatta områden, berövas det här. För många är det här den enda trygga platsen utanför hemmet.

– De säger att regelverket förändras för att fler ska få samma förutsättningar till en meningsfull fritid. Men vi finns ju här för att barnen här inte får det. De har inte råd att gå på fotboll, hockey eller ridning.

Förvaltningens syn

Syftet med förvaltningens förslag är att kommunen ska få ett tydligare regelverk kring vilka som får föreningsstöd och på vilka grunder.

– Vi har behövt se över varför man ger stöd till vissa föreningar, och inte andra. Som kommun kan man inte särskilja något särskild förening, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör.

Hon säger också att när det rör sig om så pass stora summor så borde en offentlig upphandling göras. Men det leder i sin tur till att andra krav måste ställas på verksamheten.

– Vi har haft en väldigt bra dialog med Unga örnar och de har en jättefin verksamhet. Men vi kan inte bygga vårt regelverk kring en förening.

Bollen hos politikerna

Nu är det ett förvaltningsförslag som ligger på bordet, och bollen ligger nu hos politikerna i nämnden.

– Det är alltid politiken som bestämmer. Vi verkställer utifrån de beslut vi får, vill politiken att vi gör något annat så gör vi det.

Om parkleken läggs ner tvingas ungdomarna att hitta andra platser att vistas på, menar Charbel Toma.

– Då blir det stationen eller Jakobsbergs centrum. Då blir människor upprörda och klagar på att ungdomar hänger där och så tycker kommunen att man löser problemet med att sätta in fler väktare, säger han.

Har funnits i snart 50 år

Unga Örnar har funnits på Sång- och Nibblevägen sedan 1972, ett område som är med på polisens lista över utsatta områden.

Alla barn från förskoleklass till åk 6 är välkomna. Somliga av dem sitter i styrelsen.

Verksamheten är gratis och barnen är inte inskrivna. Bland aktiviteterna finns läxhjälp, lekar, spel och sommarparklek.

Fokus läggs även på mammor med olika bakgrund som kommer hit för att dricka kaffe och prata barnuppfostran.

Unga Örnar är en del av arbetarrörelsen, folkrörelsen som även innefattar bland andra Socialdemokraterna, Hyresgästföreningen och LO.

Unga Örnar är en partipolitiskt obunden organisation

Källa: Unga Örnar

Visa merVisa mindre

Torsten Friberg (C), ordförande i kultur-, fritid- och demokratinämnden. Foto: Pressbild

Oklart vilket beslut som kommer klubbas

Unga Örnars framtid ligger nu i politikernas händer. Socialdemokraterna vägrar acceptera förslaget – Centerpartiet vill avvakta med att ge besked.

Jag hoppas att man kan hitta någon lösning.

Kultur-, fritid- och demokratinämnden skickade tillbaka förslaget till förvaltningen i december. Syftet var att hitta något sätt att bevara Unga Örnars verksamhet på Sångvägen.

–  Jag är förvånad, jag hade förväntat mig ett förslag som innebar att deras verksamhet skulle få vara kvar. Det hela är mycket märkligt. Det finns en politisk samsyn att de ska finnas kvar, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd i Järfälla.

Hon säger att Centerpartiet och Kristdemokraterna lovade att lösa frågan i samband med att de tog emot de tusentals namnunderskrifterna från Unga örnar i december.

– Vi från Socialdemokraterna kommer inte acceptera det här förslaget. Nu är det upp till bevis om de övriga kan visa på handlingskraft.

Är det inte samtidigt bra att det blir ordning och reda i kommunens regelverk kring stöd?

– Jo, absolut. Det ska finnas tydliga regelverk som föreningslivet kan förhålla sig till. Men jag hade önskat mig ett annat förslag efter sex månaders utredning. Just nu är det ett tjänstemannaförslag och nu behöver politiken kliva in för att ta frågan vidare.

Hoppas på en lösning

Nämndordförande Torsten Friberg (C) vill inte säga för mycket och föregå nämndens beslut. Men han upplevde inte att han "lovade" Unga Örnar någonting.

– De ville lämna över sina synpunkter och då tog vi emot det. Men jag kan säga att jag tycker att verksamheten är väldigt angelägen och jag hoppas att man kan hitta någon lösning.

Han förstår att föreningen känner en oro när förvaltningen inte kom fram till förslaget de vill ha.

– Men det är ett problem när juridiken säger att vi inte kan ge bidrag på det sätt vi gjort tidigare. Det är underligt att frågan inte tagits om hand tidigare.

Det här evenemanget har redan varit.