Dramatiskt. Trädet föll rakt över gården. Foto: Privat

Alm föll mot fastighet i Enkehusparken

För ett år sedan varnade boende runt Enkehusparken om ett träd med befarad almsjuka. Stadens fällning dröjde och trädet föll mot en gård intill en fastighet där barn brukar leka.

  • Publicerad 05:30, 29 mar 2021

Att det sjuka trädet har fått stå kvar så länge och så nära fastigheten är obegripligt.

I fallet krossade trädet det järnräcke som finns runt gården och för flera boende i fastigheten kom nyheten om det nedfallna trädet som en chock.
– Tack och lov att ingen blev skadad, säger Hedvig Mårstad, som bor i huset, och fortsätter:

– Det är bara tur att trädet föll in på gården och inte träffade fastigheten. Det hade kunnat sluta riktiga illa eftersom gården är en plats där många barn brukar leka.

Det var för ett år sedan som Hedvig Mårstad och flera grannar såg att trädet såg illa angripet ut. De anmälde detta till staden. Till våren växte inga löv ut och kort därefter satte Stockholms stad upp en lapp på trädet med informationen att det skulle fällas på grund av almsjuka.

– Att det sjuka trädet har fått stå kvar så länge och så nära fastigheten är obegripligt. Det är en sak om trädet fallit långt ute i skogen, men här i innerstan, bland så mycket liv och rörelse vet ingen hur det hade kunnat sluta. Trädet föll under dagtid och förskolan hade lekt nära gården under dagen, säger Hedvig Mårstad.

Efter händelsen sågades två andra almsjuka träd ned i parken.
– Det är olyckligt att trädet har fallit bara några dagar innan det skulle tas ner. Det ser ut som att trädet har fallit på grund av interna rötskador i stammen vid marknivå, det vill säga att det inte är almsjukan som har orsakat trädets kollaps, säger Erik Söderberg, pressansvarig på Trafikkontoret.

Dröjsmålet, trots trädinventeringar under sommaren, beror enligt Erik Söderberg på att många av träden är stora, står i trafikerade miljöer och är komplicerade att demontera. Det innebär en hel del planering för att få till alla fällningar innan april. Inför vintern hade Stockholms stad beställt fällning av 500 almsjuka almar i Stockholms stad, 380 träd innanför tullarna.
– Att almsjuka träd fälls till vintern istället för sommaren beror på att det förhindrar markskador. Det skapar mindre störningar i park-och naturmiljö och förhindrar spridning av almsjuka under borttransport av de fällda träden. Samtliga träd i parken kommer att inventeras under 2021, säger Erik Söderberg.

I sitt fall krossade trädet gårdens järnräcke. Foto: Privat

Trädets stam var helt ihåligt. Foto: Privat

Almsjukan i innerstan

Antal almsjuka träd per stadsdel

Innerstan

Kungsholmen: 112

Norrmalm: 33

Södermalm: 137

Östermalm: 98

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Trädåtgärder 2021

Innerstan

Sankt Eriksgatan: Från Sankt Eriksplan till Norra stationsgatan. Ett 40-tal döda träd ska tas ned och ersättas, resten växtbäddsrenoveras.

Rödabergsgatan: Mellan Torsgatan-Solvändan. Nya träd och växtbäddar ska ersätta de stora almar som fällts på grund av almsjuka.

Valhallavägen: mittremsan vid Engelbrektsgatan. Ytor kring kiosken renoveras och växtbäddsrenoveringar görs. Vissa lindar ska ersättas. Även belysning- och beläggningsåtgärder.

Raoul Wallenbergs torg: Växtbäddar för tre befintliga och ett nytt trädd anläggs i samband med att cykelbanan byggs om.

Alströmergatan: Hästkastanjerna vid Igeldammsgatan har stora skador och måste med stor sannolikhet bytas ut. I samband med beläggningsarbeten på gatan byggs nya växtbäddar.

Östgötagatan: Mellan Folkungagatan-Åsögatan. Almsjuka träd tas ner och ersätts av nya träd och växtbäddar.

Blekingegatan: Mellan Götgatan-Tjurbergsgatan. Växtbäddsrenovering och några av lindarna byts ut mot nya träd.

Åsögatan: Mellan Götgatan-Västergötagatan. Några lindar ersätts av nya, samt växtbäddsrenovering.


 

Visa merVisa mindre