Förra året skadades nära 4 000 personer i stockholmstrafiken. Foto: Mostphotos

Allvarliga olyckor i Stockholmstrafiken rapporteras inte

Statistik om var dagens trafikolyckor sker ligger till grund för stadens framtida trafikplanering. Men statistiken är ofullständig. Underlaget haltar för att den drabbade numera måste godkänna rapporteringen.

  • Publicerad 04:47, 29 dec 2019

De män som skadar sig mest i stockholmstrafiken är mellan 20 och 30 år. Bland kvinnor är det dem i 50- och 60-årsåldern som skadar sig mest.

Olycksorsakerna bland kvinnor är främst fallolyckor, männen skadas främst i biltrafiken.

Män håller för hög hastighet

Att ålder och orsaker skiljer sig åt mellan könen beror på att kvinnor och män har olika resvanor, enligt Ellen Taavo, analytiker på trafikkontoret i Stockholms stad.

– Kvinnor går oftare och längre sträckor än män och exponeras därför för större risk att skadas i en fallolycka än män. Man snubblar och ramlar av olika anledning på vintern, det har mycket att göra med väglaget, säger Ellen Taavo.

Bland männen sker olyckorna främst i biltrafiken.

– Vanligaste olycksorsaken är upphinnandeolyckor, man har hållit för hög hastighet och har inte hunnit att bromsa.

Nästan 4 000 skadade

I fjol anmäldes totalt 3 719 personskador i stockholmstrafiken till sjukhusen och polisen.

Flertalet – 3 469 personer – blev lindrigt eller måttligt skadade. 75 blev allvarligt skadade och åtta personer dog. För övriga skadade var skadeläget oklart. Trafikkontorets uppfattning är att antalet skadade i trafiken under 2019 kommer att se likartad ut.

För staden är uppgifterna om olyckor i trafiken viktig:

– För att vi ska kunna peka på att jobba med sopsaltning och andra åtgärder, säger Ellen Taavo.

Ofullständig statistik

Sedan ett antal år tillbaka är statistiken över olyckorna i stockholmstrafiken dock ofullständig.

– Tyvärr är statistiken lite i sluttning, de senaste åren har statistiken varit svårtolkad då antalet inrapporterade olyckor minskat, säger Ellen Taavo.

Inte ens de mest allvarliga olyckorna rapporteras in av sjukvården, enligt trafikkontoret. En orsak är att sedan ett par år måste de som drabbas medge att deras uppgifter skickas vidare. Vilket inte alla vill.

– Tyvärr tror vi att fler skadas och är med i olyckor än som anmäls. Framförallt ser vi ett tapp bland de allvarligt skadade. Det är oroande, säger Ellen Taavo.

Tyvärr tror vi att fler skadas och är med i olyckor än som anmäls

Ellen Taavo, trafikkontoret

Anmälningarna väger tungt i stadens trafikplanering, bland annat kan anmälningarna visa om det sker fler allvarliga olyckor på en och samma plats.

–  Vi har i nuläget ett bra grepp om statistiken och kan jobba med den men vi är oroliga för att statistiken i framtiden spelar ut sin roll, säger Ellen Taavo.