Allvarliga fel på sjukhusets hissar

  • Publicerad 11:50, 29 jan 2012

Gångsätra Hissar som fastnar har varit ett stort problem på Lidingö sjukhus under hösten och vintern, och runt 30 felanmälningar har rapporterats bara de senaste två månaderna.

En ny extern kontrollrapport visar nu också att hissarna, som sköts av hissoperatören Otis, har allvarliga brister. Bland annat är nödlarmet bristfälligt och brandrisken stor.

Otis har valt att inte kommentera bristerna till tidningen och Lidingö stad avvaktar med en kommentar tills Otis har fått svara på rapportresultatet.