Det har varit många turer kring att cykla mot enkelriktat. Foto: Mitt i Stockholm

Fakta

Vad betyder skyltarna?

Den blå E16 är skylten som anger om en gata är enkelriktad och visar i vilken riktning alla fordon ska röra sig i.

Förbudsskylten C1 förbjuder infart med fordon. C1 kan förekomma utan E16, men E16 kan aldrig förekomma utan C1.

Skylten C3 förbjuder alla fordon utom cykel och moped klass II att köra in på en gata. Märket C3 innebär inte att gatan är enkelriktad.

Källa: Transportstyrelsen
Visa merVisa mindre

Allt om cykel mot enkelriktat: Reglerna, besluten, skyltarna

Enkelriktat, förbjuden infart och tilläggstavlor. Föreskrifter och överklaganden. Det blir snabbt krångligt när turerna kring att cykla mot enkelriktat kommer på tal. Mitt i förklarar här vad allt handlar om.

  • Publicerad 04:54, 8 mar 2020

Stockholms stad vill att cyklister ska kunna cykla mot fordonstrafiken på en enkelriktad gata. Detta för att öka framkomligheten för cyklar.

Här reder Mitt i turerna kring trafikreglerna i staden. I exemplen fokuseras det på skyltar – men skyltarna är egentligen bara ett visuellt sätt att förklara trafikreglerna som ligger bakom.

Exempel 1. Motortrafik förbjuden. Illustration: Mitt i Stockholm.

Före 2019 använde staden en metod där skylten motortrafik förbjuden (C3) användes för att möjliggöra framkomlighet för cyklister på gator där framkomligheten för motorfordon skulle vara begränsad.

Gatan i exempel ett är inte enkelriktad även om den i praktiken blir det för bilister eftersom infart för motorfordon är förbjuden från denna änden av gatan.

Följs inte av bilister

Stockholms stad ville dock komma ifrån denna lösning då vissa bilister inte följde anvisningen – antingen av okunskap, oaktsamhet eller helt enkelt av trots.

Stockholms stad ville i stället använda skylten förbud mot infart (C1) som bilister tycks ha större respekt för. Skylten C1 används också internationellt.

Exempel 2. När skylten för enkelriktat (E16) sitter uppe måste även förbud mot infart (C1) användas. Illustration: Mitt i Stockholm.

Skylten C1 stärktes upp med enkelriktat-skylten (E16) så att gatan blev enkelriktad på riktigt. Exempel två visar grunden i det nya upplägget. Så långt, allt gott.

Men det var när Stockholms stad la till tilläggstavlor om att de här skyltarna inte gällde cyklister som både länsstyrelsen och Transportstyrelsen klankade ned på Stockholms stads upplägg.

Exempel tre. Enkelriktat och infart förbjuden med tilläggstavlor. Observera att tilläggstavlorna är förenklade. Illustration: Mitt i Stockholm.

I ett pressmeddelande från Transportstyrelsen stod att cykling mot enkelriktat var osäkert. Denna formulering ströks senare då myndigheten inte hade fog för detta. Själva beslutet är inte grundat på säkerhetsfrågan alls.

Transportstyrelsens mest kärnfulla motiveringen om varför Stockholms stads upplägg inte är godkänt är: Om ett fordon färdas mot enkelriktningen – så är gatan inte längre enkelriktad.

Det går alltså inte att göra undantag från enkelriktat (E16), menar myndigheten.

Problemet är den blå tilläggsskylten

I Transportstyrelsens beslut går det att läsa att det egentligen är tillägget till enkelriktat (E16) som är problemet. När det gäller tillägget till förbud mot infart (C1) ser Transportstyrelsen egentligen inga problem.

De skriver: ”Det finns därför, i motsats till vad som gäller för enkelriktad trafik, inget som hindrar att en sådan regel begränsas till att gälla vissa trafikantgrupper, cykel eller andra fordonsslag”.

Exempel 4. Förbud mot infart med tilläggstavlor. Illustration: Mitt i Stockholm.

Exempel fyra skulle därför kunna vara ett alternativ om Stockholms stad vill förbjuda motorfordon från ett håll samtidigt som de inte vill använda skylten motortrafik förbjuden (C3) – för att för få följer den.

Gatan i exempel fyra blir visserligen inte enkelriktad på riktigt. Fordon som kommer ut från garage eller innergårdar kan åka mot den upplevda enkelriktningen. Men desamma gäller om Stockholms stad går tillbaka till lösningen i exempel ett.

Exempel ett och fyra kan innebära ungefär samma sak.

Fakta

Ett år med cykling mot enkelriktat

Stockholms stad har i flera år försökt hitta ett sätt att låta cyklister färdas i en annan riktning än bilisterna. Under 2016 genomfördes försök i innerstan och trafikkontoret testade olika skyltar och vägmålningar.

21 januari – 13 mars 2019. Stockholms stad tar beslut om att cyklister ska undantas enkelriktning. Totalt antas 357 lokala trafikföreskrifter som tillåter cykling mot enkelriktning. Så här kan en sådan föreskrift se ut:

Från korsningen mellan Drottninggatan och Tegnérgatan får fordon inte föras in i nordlig färdriktning på Drottninggatan. Förbudet gäller inte cykel.

Samtidigt beslutas att detta ska skyltas med enkelriktat (E16) samt förbud mot infart (C1) med tilläggstavlor.

11 juni 2019. Länsstyrelsen i Stockholms län tar beslut efter en överklagan från en privat person. Länsstyrelsen upphäver stadens beslut. Stockholms stad i sin tur överklagar länsstyrelsens beslut.

20 februari 2020. Transportstyrelsen tar beslut om att Stockholms stads överklagan inte ska hörsammas. Länsstyrelsen tog ett riktigt beslut och de 357 lokala trafikreglerna ska upphävas för att stadens lokala trafikregler står i strid med den nationella trafikförordningen.

Transportstyrelsen menar att ”om något slag av fordon […] får föras i bägge riktningar är trafiken på körbanan inte längre enkelriktad”.

De skriver också att ”som en följd av det går det inte heller att kombinera märket E16, enkelriktad trafik, med en tilläggstavla som anger att enkelriktningen inte gäller cykel eller något annat fordonsslag”.

Källa: Transportstyrelsens beslut 20/2 2020
Visa merVisa mindre