Allt fler väljer att ta pendel, båt och buss – men inte t-bana

Antalet som reser kollektivt ökar mer än befolkningsökningen. Det enda trafikslag som backar är t-banan, och då främst röd linje.

  • Publicerad 08:26, 18 jun 2019

Allt fler väljer att åka kollektivt. Jämfört med förra året har antalet påstigande ökat med 3, 7 procent, samtidigt som befolkningsökningen ligger runt 1,6 procent.

Mest har resandet med pendeltåg ökat, med 19,5 procent.

Det totala antalet resenärer en vanlig vardag är 3 039 000 påstigande. Flest tar tunnelbanan, där 1 238 000 kliver på.  Därefter kommer buss med 1 185 000 resenärer.

April jämförs med april

Pendeln har 404 000 resenärer och lokalbanorna 212 000. Siffrorna baseras på mätningar i april, och jämförs med samma månad förra året.

Ökningen för busstrafiken beror främst på nya linjer till Barkabystaden och Bromma. Busstidtabellerna har synkroniserats med pendeltågen och på de linjer som ansluter till Spånga station har resenärerna strömmat till.

SL går plus

Det konstaterar trafikförvaltningen i sin tertialrapport, som även visar på ett överskott som spås landa på 400 miljoner kronor för 2019.

– Det är glädjande att allt fler väljer att resa med SL. Lika glädjande är en stark ekonomisk prognos. Nu gäller att vi slår fortsatt vakt om både kostnader och intäkter. Bara så kan vi möta framtidens krav på en utvecklad trafik i en snabbt växande region, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i ett pressmeddelande.

Ny busslinje

Resenärerna har även börjat hitta till linje 6 Ropsten-Karolinska, som startade i början av 2018.

Tvärbanan, Roslagsbanan och Spårväg city har ökat med 6,9 procent och Lidingöbanans utökade trafik i morgonrusningen har också resulterar i ökat resande.

Skärgårdstrafiken och pendelbåtarna ökar med 3,8 procent och är nu uppe i 60 200 resenärer per dag i snitt.

Pendeln populärare

Men störst ökning står alltså pendeltågen för.

Det förklaras till viss del av att jämförelsen görs med vårvintern 2018, då det var stora problem med inställda tåg, beroende på trasiga spår och ledningar samt brist på förare.

Färre tar röd linje

Det enda trafikslag som minskar är tunnelbanan, som gått ner med 1 procent. Det är främst på röd linje som antalet resande sviktar.

Trafikförvaltningen menar att det är för tidigt att dra några slutsatser kring minskningen, men ska nu följa hur resandet utvecklas på linjen.