2008 påbörjade 39,8 procent av Huddinges unga högre studier. Förra året var siffran 46,8. Foto: Mostphotos

Allt fler ungdomar i Huddinge läser vidare

Av 24-åringarna i Huddinge hade 46,8 procent förra året påbörjat högskolestudier. Andelen har ökat de senaste tio åren.

  • Publicerad 06:00, 1 okt 2018

2017 hade 46,8 procent av 24-åringarna i Huddinge påbörjat högskolestudier, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2016. Det visar en sammanställning från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Andelen av Huddinges unga som påbörjar högre studier har sakta ökat de senaste tio åren. 2008 var siffran 39,8 procent. Fem år senare, 2012, var andelen 42,1 procent.

En högre andel kvinnor än män pluggar vidare. 2017 hade nästan hälften – 55,8 procent – av alla 24-åriga kvinnor i kommunen påbörjat studier vid en högskola.

Andelen män i samma ålder som läst vidare var 38,6 procent. Skillnaden har varit likartad de senaste tio åren.

”Ett generellt fenomen”

Huddinge är långt ifrån den enda kommunen där kvinnor i högre grad än män väljer påbörja högre studier.

– Det är ett generellt fenomen i nästan alla kommuner. Vi har inga uppgifter på orsaker till det. Men det är ett lite av ett mysterium, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ och ansvarig för sammanställningen.

Vad tror du det kan beror på?

– Om man ska spekulera kan man fråga sig: Hur ser den lokala arbetsmarknaden ut, är den bättre eller sämre för män? Jag vet inte, men det är intressant och det här är något som diskuteras i vissa kommuner, säger Sofia Berlin Kolm.

Så ser snittet ut i Stockholm

I hela landet hade 43,9 procent av 24-åringarna förra året påbörjat högre studier. Snittet i Stockholms län låg på 50,6 procent.

Högst andel av alla kommuner i Sverige hade Danderyd, med 83,2 procent. Där är också glappet mellan kvinnor och män betydligt mindre – 84,6 respektive 81,6 procent – än de flesta andra kommuner.

Social bakgrund en viktig faktor

Många faktorer påverkar en individs beslut att påbörja högre studier. Social bakgrund är en – ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto troligare är det att barnet pluggar vidare. Den lokala och regionala arbetsmarknaden kan också påverka.