Andelen Unga i Väsby som läser vidare ökar. Foto: Läsarbild Åsa Sommarström/Mostphotos

Allt fler unga Väsbybor läser vidare

Andelen unga från Väsby som läser vidare efter gymnasiet ökar. Under 2017 hade 42 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning, en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 2016. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

  • Publicerad 14:16, 26 sep 2018

2017 hade 42 procent av Väsbys 24-åringar påbörjat högskolestudier, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 2016. Andelen Väsbybor som vidareutbildar sig är dock fortsatt lägre än snittet för Stockholms län, 50,6 procent. För landet som helhet var andelen som studerade vidare 43,9 procent, visar undersökningen från UKÄ.

Sofia Berlin Kolm är utredare på UKÄ och ansvarig för analysen. Hon menar att föräldrarnas utbildningsnivå är en betydande faktor för om ungdomar läser vidare eller inte. Men även den lokala arbetsmarknaden och närheten till lärosäten spelar roll.

– Är den lokala och regionala arbetsmarknaden god så kan man tänka sig att färre ser behov av att plugga vidare. Även närheten till skolor kan man tänka sig spelar in, säger Sofia Berlin Kolm.

Fler kvinnor än män läser vidare

Skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Bland Väsbys kvinnor hade 46,9 procent påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder, jämfört med 37,1 procent av männen.

– Det är en svår nöt att knäcka varför det ser ut så. På många ställen är skillnaden dessutom väldigt stor, säger Sofia Berlin Kolm.

Danderyd är den kommun där högst andel unga, 83 procent, läser vidare. Norrtälje återfinns i botten av Stockholmskommunerna, där har 31 procent av 24-åringarna gått vidare till högskolestudier.