Allt fler unga i Nacka testar narkotika

Mer än var fjärde flicka och nästan hälften av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet i Nacka har testat narkotika. Det visar siffror från Stockholmsenkäten, som kartlägger levnadsvanor hos unga i länet. Bland pojkarna är ökningen kraftig.

  • Publicerad 06:25, 18 sep 2020

Cannabis, men även partydroger som Ecstacy, amfetamin och kokain. Tillgången på narkotika är god bland unga i Nacka.

Det visar siffror från Stockholmsenkäten, där elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet svarar på frågor om sina levnadsvanor.

42 procent av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet i Nacka har testat narkotika, enligt enkäten. Det är en ökning med hela 11 procent sedan 2018. Det är också den klart högsta siffran i Nacka, sedan den första enkäten gjordes för 12 år sedan.

Bland flickor i samma årskurs är motsvarande siffra 27 procent – marginellt lägre än 2018.

Andelen ökar bland niorna

Bara i Danderyd (pojkar) och Täby (flickor) är det fler, i procent, som testat narkotika.

Bland Nackas niondeklassare är andelen som testat narkotika betydligt lägre än på gymnasiet: 8 procent av flickorna och  16 procent av pojkarna. Men den har å andra sidan ökat sedan 2018.

Vanligast i välbärgade områden

– Tillgången till narkotika är god när det kommer till kommuner där det finns köpstarka unga. Dessa kommuner sticker också ut gällande både tobak och alkohol, så en tillåtande attityd till både droger och alkohol i välbärgade områden ligger med stor sannolikhet bakom att Nacka sticker ut, konstaterar socialnämndens ordförande Helene Skantze (M).

Helene Skantze (M) är ordförande för socialnämnden i Nacka.

Vad kan ni göra politiskt för att komma åt problemet?

– Fortsätta med de åtgärder och aktiviteter som vi redan är igång med. Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, nattvandrarna, polarverksamheten och alla fåra serviceinsatser, familjemottagningen, första linjens mottagning för unga och vår mottagning Mini-Maria.