Stockholms län tappar invånare till övriga landet. Foto: Mostphotos

Allt fler stockholmare lämnar länet – färre flyttar hit

Trenden fortsätter – av invånarna i Stockholm flyttar fler från än till länet. Mellan januari och september har nästan 1 000 Stockholmare tagit sitt pick och pack till en annan plats i landet.

  • Publicerad 04:57, 14 nov 2019

Under flera år har de som som flyttar inom Sverige och till Stockholms län varit i flertal framför de som har flyttat från länet. Mellan 2005 och 2017 har Stockholms län ökat med mellan 1 200 och 3 500 personer varje år bland de som flyttar inom Sveriges gränser.

Men 2018 skedde en förändring – då lämnade fler personer länet än de som flyttade hit. Flyttningsnettot landade på minus 200 personer.

Trenden fortsätter

Trenden forsätter även under 2019. Mellan januari och september i år har flyttningsnettot varit minus 983 personer.

Utvecklingen liknar den så som gick att se under 1970-talet då många unga familjer i Sverige lämnade storstäderna och flyttade till landsbygden.

Är det en ny gröna vågen vi ser i Stockholm?

– Jag törs inte säga att det handlar om gröna vågen. Det brukar vara en utflyttningsvåg under hösten, personer som flyttar för studier på högskolor på andra håll i landet, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB.

Trots det att allt fler stockholmare lämnar länet är det än så länge för tidigt att prata om något trendbrott menar Tomas Johansson. Fortsätter utflyttningen att vara större än inflyttningen även 2020 kan det dock finnas anledning studera förändringen mer noggrant för att se vad den beror på.


Så många invånare förlorade och vann länets kommuner

Skillnaden mellan antal personer i Sverige som flyttat in till kommunerna från andra län och antal personer som flyttat till andra län, 1 januari–30 september 2019:

Källa: SCB


Fler från utlandet flyttar in

Flyttningsströmmarna till och från utlandet följer dock samma trend som tidigare.

Från utanför Sveriges gränser flyttar fortfarande fler in till Stockholms län än som flyttar ut. Flyttningsnettot är plus 17 023 personer under årets första nio månader.