Foto: Anna Z Ek

Allt fler hemlösa barn

Det finns enligt den senaste kartläggningen 2420 hemlösa i Stockholm. Några växande grupper är barn och uteliggare.

  • Publicerad 09:21, 2 maj 2017

Hur många som lever i hemlöshet är svårt att veta. Det finns många grupper, alltifrån uteliggare födda i Stockholm till EU-medborgare som tigger i tunnelbanan eller gatubarn från Nordafrika. Stockholm stad gör vartannat år en kartläggning av hemlösheten, inriktad på personer skrivna i kommunen.

Senast räkningen gjordes i fjol, och visade att fanns 2420 hemlösa i staden. Det är en minskning med en fjärdedel jämfört med för tio år sedan. Dock ökar vissa grupper.


Hemlöshet per stadsdel

Personer över 20 år som är medborgare i Stockholm som haft kontakt med socialförvaltning, landsting eller frivilligorganisation 25-26 september 2016. Nära en fjärdedel är inte med i kartan, då de ej är skrivna i en specifik stadsdel.

Källa: Stockholm stad


Antalet personer som sover utomhus har fördubblats på tio år, från 70 uteliggare 2006 till 137 2016.

Även antalet hemlösa barn och barnfamiljer ökar. Enligt siffror från februari saknade 718 barn i 342 barnfamiljer stadigvarande boende i Stockholm. För två år sedan var siffran 635 barn i 301 familjer. De flesta är ensamstående kvinnor med småbarn som är inhysta på hotell.

– Det är en av våra absolut viktigaste frågor, säger Åsa Lindhagen (MP) socialborgarråd.

För få lägenheter

En åtgärd är att barnfamiljerna ska få tillgänglighet till försöks- och träningslägenheter, vilka nu oftast ges till hemlösa män. Problemet är att lägenheterna i stadens bostadsbestånd ändå inte räcker till.

– Det behöver byggas fler bostäder med ett socialt perspektiv, för människor som har svårt att komma in på marknaden.

Att bygga nytt tar dock lång tid, i snitt runt åtta år från ax till limpa.

– Hade vi gjort det här för åtta år sedan hade det sett bättre ut nu. Men det är aldrig för sent att börja, säger Åsa Lindhagen.