Ökar. Andelen unga tjejer som snusar har ökat i Bromma. En anledning kan vara det vita snuset som är tobaksfritt. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Allt fler Brommatjejer snusar

Fem gånger fler gymnasietjejer i Bromma snusar idag jämfört med två år sedan. En förklaring kan vara det populära tobaksfria snuset.

  • Publicerad 11:48, 10 nov 2020

Det som vi misstänker skulle kunna vara en förklaring är det tobaksfria snuset.

Vartannat år får eleverna i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om deras levnadsvanor i Stockholmsenkäten. Frågorna behandlar fyra ämnen, droger och spel, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar samt brott och utsatthet för brott.

Undersökningen genomförs av Stockholms stad, som sammanställer svaren till en rapport för att på sätt få en uppfattning om hur ungdomars mående och beteende förändras över tid.

Snusning ökar

Årets resultat visar att antalet elever som snusar har ökat sedan förra mätningen 2018.

För två år sedan snusade sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna i årskurs nio dagligen eller ibland. I år var motsvarande siffra 20 procent av pojkarna och åtta procent av flickorna. Även hos gymnasieungdomarna har en ökning skett. 2018 snusade 20 procent av pojkarna och tre procent av flickorna. I år har andelen ökat till 25 respektive 15 procent.

Att fler unga tjejer snusar syns i hela länet menar Malin Björke på länsstyrelsen.

– Det som vi misstänker skulle kunna vara en förklaring är det tobaksfria snuset, det kallas tobaksfritt men det innehåller oftast nikotin, säger hon.

Hon menar att tobaksindustrin har varit duktig på att marknadsföra detta snus, som är vitt, som fräscht. Och det kan ha lockat just tjejer. Resultaten i enkäten skiljer dock inte på ”vanligt snus” och det nya vita tobaksfria snuset.

Så många från Bromma svarade

Droger och spel

Årskurs 9

2020: 298 pojkar och 300 flickor

2018: 347 pojkar och 321 flickor

Årskurs 2 på gymnasiet:

2020: 238 pojkar och 212 flickor

2018: 241 pojkar och 191 flickor

Brott och utsatthet för brott

Årskurs 9

2020: 347 pojkar och 321 flickor

2018: 347 pojkar och 321 flickor

Årskurs 2 på gymnasiet

2020: 238 pojkar och 212 flickor

2018: 241 pojkar och 191 flickor

Källa: Stockholmsenkäten

Visa merVisa mindre