Svenska kyrkan tappar medlemmar landet över. Här syns Bromma kyrka. Foto: Mitt i , Mostphotos.

Allt fler Brommabor lämnar Svenska kyrkan

På fem år har 4 758 personer gått ur Svenska kyrkan i Bromma- och Västerleds församlingar. Brist på traditioner och rotlöshet tros vara anledningar till avhoppen. –  Vi får hela tiden förhålla oss till medlemstappet, säger Peter Träisk, kyrkoherde.

  • Publicerad 05:15, 3 dec 2019

Svenska kyrkan tappar medlemmar i hela länet. Bromma är inget undantag.

I Bromma församling har 1675 personer gått ur svenska kyrkan sedan 2014. 247 personer har aktivt begärt inträde. Nu är endast 53,5 procent medlemmar, vilket kan jämföras med 59,1 procent för fem år sedan. 

Peter Träisk, kyrkoherde.

Enligt Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling, kan tappet som Svenska kyrkan generellt känner av, bero på en allmän rotlöshet och brist på traditioner i samhället.

Jag tror att rörligheten spelar roll. Vi flyttar mycket. Förr i tiden kände man sin kyrka, men när man flyttar så måste man själv söka upp allt som tidigare var självklart. Man kan en stark anknytning till kyrkan i staden också men då måste man själv bygga en tradition och det kan vara svårt, säger han. 

Västerled går emot trenden

I Västerleds församling har 3 083 medlemmar gått ur kyrkan. Under samma period har 351 personer begärt inträde. Men trots avhopp så skiljer sig församlingen från många andra; här är antalet medlemmar fortfarande stort, procentuellt sett. I dag är 62 procent medlemmar här, för fem år sedan var antalet 67 procent. 

– Det är väldigt glädjande att det är så. Nu är jag part i målet men jag tycker att vi gör bra saker, både med vår musikverksamhet och vårt ungdomsarbete, säger Peter Träisk. 

Vällingby tappar stort

I grannförsamlingen Vällingby har 739 medlemmar gått ur kyrkan sedan 2014. Nu är 39 procent av invånarna medlemmar, vilket kan jämföras med 46 procent för fem år sedan.