Allt fler besöker närakuterna – och det blir billigare

Ett besök på en närakut kostar 1 389 kronor för Region Stockholm. Hade patienten fått vård på sjukhusakuten hade kostnaden varit 3 850 kronor. ”Effektiviteten ökar i sjukvårdssystemet” menar regionen.

  • Publicerad 04:09, 21 mar 2020

Syftet med närakuterna, att avlasta akutsjukhusen, har uppnåtts. Detta enligt en utvärdering som presenteras i Region Stockholms hälso-och sjukvårdsnämnd på tisdagen.

Totalt tog närakuterna emot 315 000 besök under år 2019, patienter som annars hade suttit i sjukhusens väntrum.

”Det är nu i högre utsträckning de patienter som i behov av akutsjukhusens resurser som omhändertas på akutmottagningarna i länet. Det indikerar att effektiviteten ökar i sjukvårdssystemet” enligt utvärderingen.

Kostar en tredjedel

Det är också mycket billigare för regionen när patienter söker till en närakut i stället för till akutsjukhusens mottagningar. Den ersättning som närakuterna får är 1 389 kronor per patient mot de 3 850 kronor som sjukhusen får, för likartade vårdformer.

Den vanligaste sökorsaken på närakuterna är patienter med ortopediska skador, främst hand och fotfrakturer.

Barn står för en stor del av besöken, 34 procent, men utgör bara 22 procent av befolkningen.

Kortare väntan

Och väntetiderna är oftast korta på närakuterna, i genomsnitt 107 minuter från dörr till dörr.

Närakut Haga och Rosenlund hade längst väntetider med 128 respektive 126 minuter. Närakuten i Nacka hade kortast väntetid med i snitt 66 minuter.

Fakta

Rosenlunds närakut hade flest patienter

Så många patienter sökte vård på närakuterna 2019

Närakut Rosenlund: 43 181

Närakut Haga: 43 071

Närakut Nacka: 42 490

Närakut Huddinge: 40 031

Närakut Handen: 36 562

Närakut Danderyd: 35 713

Närakut Löwenströmska: 31 928

Närakut Järva: 24 583

Närakut Södertälje: 17 192

 

 

Källa: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Visa merVisa mindre