Allt färre stockholmare väljer miljöbil

Sedan 2015 har andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen i Stockholm minskat. Ännu ett i raden av bakslag för Stockholms stads miljömål. Den här gång målet om att hälften av alla bilar ska vara miljöbilar till 2019.

  • Publicerad 04:30, 25 maj 2018

Stockholms stads egna miljömål är att hälften av alla nya bilar som säljs ska vara miljöbilar.

Vid årsskiftet var den siffran en bra bit från målet – 23 procent – och faktum är att andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen backat något sedan 2015. Det visar miljöförvaltningens senaste rapport.

Antalet elbilar och laddhybrider fortsätter procentuellt att öka, men övriga miljölbilskategorier backar eller står på samma nivåer som för några år sedan.

– Trenden är att större och tyngre bilar som drar mer bränsle fått ett uppsving. Men utvecklingen måste vändas, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Oppositionen kritisk

Men trenden gör det troligt mycket svårt att även uppnå det tidigare långsiktiga målet. Att hälften av fordonsflottan i Stockholm ska bestå av miljöbilar till 2019.

Oppositionen lyfter fram bristen på laddplatser som en anledning till bakslaget.

– Vi vill fördubbla antalet laddplatser och tillsätta en elbilskommission så att staden och branschen tillsammans kan sätta högre fart mot en fungerande och hållbar stad, säger Patrik Silverudd, Liberalernas gruppledare i trafiknämnden.

Vill samma sak

Daniel Helldén och majoriteten vill göra liknande åtgärder och öka antalet allmäna laddpunkter i gatumiljö med 500 stycken till 2020. Det i samband med stadens parkeringsbolag – Stockholm parkerings – planer ska ge ett tillskott på 1 000 extra laddpunkter till 2020.

I mars i fjol fanns cirka 700 allmänna laddpunkter. Behovet till 2030 är beräknat till mellan 15 000 och 25 000.

Hoppas på nya systemet

En annan åtgärd som Daniel Helldén hoppas på är det nya bonussystemet för personbilar ”Bonus malus”, som regeringen och riksdagen inför 1 juli i år.

Systemet ersätter supermiljöbilspremien och premierar nya bilar med låga koldioxidutsläpp, som mest 60 000 kronor vid köp av bilar med nollutsläpp. Samtidigt läggs en avgift på nysålda bilar med höga utsläpp.

I miljöförvaltningens rapport lyfts köparnas inväntan på bonussystemet fram som en av anledningarna till att miljöbilsförsäljningen stannat upp.

En i raden av missade mål

Även andra fordonsmål ser ut att bli omöjliga att uppfylla. Ett är att en tiondel av alla nya lastbilar som säljs ska vara miljöklassade, men de senaste siffrorna visar att bara 2,5 procent faktiskt är det.

Mitt i har tidigare rapporterat om flera brustna miljömål i Stockholms stad. Bland annat utsläppen av hälsofarliga kvävedioxid och att andelen miljöbränsle minskat i kommunens egna bilar.

Däremot uppnås målet om att kommunens egna fordonsflotta ska bestå av huvuddelen miljöfordon, och för fjärde året i rad fick Stockholm utmärkelsen Sveriges Bästa Miljöbilskommun i fjol.

Fakta

Bonus malus

Den 1 juli 2018 tas den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp av koldioxid.

För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Därefter ges bonus i fallande skala beroende på mängden utsläpp.

På andra sidan – malus – läggs en förhöjd fordonsskatt på nya bilar med höga nivåer av utsläpp. Detta görs de tre först åren från det att fordonet tas i trafik.

Vilka bilar omfattas av Bonus malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag.

Med nya menas fordon som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.

Hur beräknas bonus?

– För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som bilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.

– Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.

– Andra regler gäller för bilar som köps som företagsbilar.

Hur beräknas malus?

– För ett koldioxidutsläpp över 95 gram och upp till och med 140 gram är straffbeloppet – per år – 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram är beloppet 107 kronor per gram.

– Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

– För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor samt ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid multipliceras med värdet 13,52.

– Samma förutsättningar gäller för elhybrider. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel, vanligtvis bensin.

Vad gör man för att få bonus?

– För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av bilen. När en bil – som omfattas – ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

– Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus.

– Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer någon bonus inte att betalas ut.

Vad är syftet med systemet?

– Att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

– Systemet väntas bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Källa: Transportstyrelsen.
Visa merVisa mindre