Skola. I Vallentuna bygger Nystad för IES, som under flera år även visat intresse för Österåker. Foto: Nystad stadsutveckling

Alliansen vill sälja mark i centrala Åkersberga

Hackstaskolan mitt i Åkersberga kan säljas och ge plats åt friskolekoncernen Internationella engelska skolan. Oppostionen är kritisk mot bristen på insyn och farhågor finns att marken kommer säljas för billigt.

  • Publicerad 15:30, 27 jan 2021

Vi har krävt öppenhet och transparens

Kommunstyrelsen i Österåker har beslutat rekommendera kommunala Armada att fortsätta utreda en försäljning av marken där Hackstaskolan låg – 25 859 kvadratmeter mitt i centrala Åkersberga.

Bäddar för Engelska skolan

Tänkt köpare: privata fastighetsbolaget Nystad stadsutveckling AB som bland annat samarbetar med Internationella engelska skolan (IES).

Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), skriver att hon gärna ser att platsen utvecklas för modern skolverksamhet, men att inget är beslutat än.

”Brist på insyn”

S, MP, V och RP reserverade sig mot beslutet, bland annat eftersom man anser att man saknar insyn i den tänkta affären. Det finns också farhågor att kommunen kommer sälja marken till icke-marknadsmässigt pris – för billigt – för att på så vis locka Internationella engelska skolan till Österåker.

– Vi hade massor av frågor. Hela affären måste ju presenteras. Vi har krävt öppenhet och transparens, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).