Alliansen vill bygga i Bagartorp

Moderaterna har i veckan lagt ett nytt förslag om hur de vill utveckla Bagartorp. Bland annat planeras 300 nya bostäder och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågsstation.

  • Publicerad 13:29, 24 nov 2017

Runt 300 nya bostäder, service, ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation, mötesplats med stadsodling, utegym, boule- och padeltennisbana är några av tillskotten i Bagartorp som den styrande Alliansen föreslår i området.

Såhär ser Bagartorp ut just nu, innan byggarbetet är påbörjat.

– Vi inledde utvecklingen för tre år sedan då Ulriksdalsskolan invigdes. Nu går vi vidare och skapar naturliga mötesplatser i Bagartorp som vi hoppas ska attrahera alla som bor i området, säger Marianne Damström Gereben (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

”Vi inledde utvecklingen för tre år sedan”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L).

De 300 nya lägenheterna skulle byggas tillsammans med en ny förskola och lokaler för matvarubutiker och annan service.

– I nästa steg kommer hela stadsdelen och området kring Enköpingsvägen att utvecklas med nya bostäder till en sammanhållen och levande stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Fritidsgården Torpet kommer även få nya lokaler nära den nya mötesplatsen.

Fakta

Detta är på gång

Samråd om utvecklingen av nya bostäder och entrétorg genomförs 15 november-20 december 2017.

Torpet flyttar in i nya bättre och anpassade lokaler i centrum under första kvartalet 2018

Rivning av skolbyggnaderna påbörjas i februari 2018 och förväntas vara klart under våren.

Så snart rivning är klart påbörjas arbetet med den nya mötesplatsen som förväntas stå klart i sommar.

Källa: Alliansen i Solna
Visa merVisa mindre