Alliansen anser att S:s kritik mot arbetet med skolomorganisationen är obefogat. Foto: Mitt i Studio Mostphotos

Alliansen upprörs över S:s utspel i skolfråga

Moderaterna och Liberalerna tillbakavisar Socialdemokraternas kritik mot utredning av skolsammanslagningar i Vallentuna.

  • Publicerad 18:19, 16 nov 2017

För två veckor sedan gick Vallentuna kommun ut med ett pressmeddelande angående arbetet med den nya omorganisationen av skolan. Två möjliga skolsammanslagningar presenterades, av högstadieskolorna Karlbergsskolan, Hjälmstaskolan, och Ekebyskolan och Hammarbacksskolan, på grund av en överkapacitet av skolplatser som infinner sig när Hagaskolan blir färdig.

Det fick Socialdemokraterna (S) att rikta kritik mot hur processen kring utredning har gått till. S menar bland annat att deras frågor om vad skolsammanslagningen kommer att innebär för elverna och verksamheten. Man beskyller även alliansen för att ha pressat förvaltningen att reducerat åtta förslag till två utan deras kännedom.

”Utredningen är inte färdig”

Moderaterna i Barn och ungdomsnämnden, BUN, anser att kritiken är obefogad som menar att planen för införandet av F-9 skolor redan påbörjades 2015.

– Jag tycker oppositionen riktar kritik i ett alldeles för tidigt skede. Självklart kommer en gedigen utredning att presenteras. Det är den vi håller på att arbeta fram tillsammans med fackliga representanter, skolpersonalen, förvaltningarna och politiken, säger Johan Skog, ordförande i BUN, Vallentuna kommun.

– Vi diskuterade formen för processen på nämnddialogen tidigt i höstas. När det gäller förslagen blir det för omfattande att utreda åtta olika alternativ. Man måste ta utgångspunkt någonstans, så därför har det landat i två förslag. Men det finns ingen färdig utredning kring dessa förslag att ta beslut om.

L ställer sig frågande

Även Liberalerna upprörs över S:s kritik mot arbetsprocessen.

– Jag har inte hört från dem tidigare att det inte skulle vara bra process. Det har varit en givande och öppen diskussion ända från början. Därför blir vi förvånade att den här kritiken kommer nu helt plötsligt, säger Anna-Clara Nord Ekerling, vice ordförande i BUN, Vallentuna kommun.

– Jag tycker det är trist att man försöker ta billiga politiska poäng genom att antyda att det är alliansen som har smusslat fram de två förslagen som är kvar, när det tvärtom är hela nämnden som tillsammans i gruppdiskussionerna har lyft fram dem som mest intressanta att jobba vidare på.

Önskar ett bättre samarbete med S

Hon uppmanar nu S att komma till en politisk enighet i frågan för elevernas och skolans bästa.

– Jag tycker det här är tråkigt. Vi har ett jättebra samarbete annars. Vi måste tänka på eleverna bästa och inte ägna oss åt politisk pajkastning.

Enligt Johan Skog, kommer ett färdigt politiskt förslag att läggas fram under våren.

– Målsättningen var i december men det kommer vi inte att hinna, så jag skulle gissa under första kvartalet 2018. Vi måste få ett underlag att ta ställning till innan vi kan fatta beslut, säger Johan Skog (M).

* Mitt i har sökt utbildningschefen i Vallentuna kommun, Henrik Lennermark, under dagen utan framgång.