Alliansen sågar MP-topp i Spånga: "Han flummar ut helt enkelt"

Awad Hersi (MP), stadsdelsnämndens ordförande i Spånga-Tensta, saknar kompetens och begår formella fel, menar Alliansen. "Obegripligt", säger Moderaterna. "En cirkus", säger Liberalerna.

  • Publicerad 16:51, 30 nov 2015

Ibland är det lite cirkus, han flummar ut helt enkelt. Mera utbildning till stadsdelsnämndens ordförande, så att vi kan ha effektiva möten är ett högt önskemål.

Det är inte första gången stadsdelsnämndens ordförande Awad Hersi (MP) hamnar i blåsväder i nämnden. I slutet av sommaren riktade Mohamed Nuur (S) skarp kritik och menade att ordförande frös ut nämndkollegor.

På gårdagens nämndmöte ville den rödgröna majoriteten stryka ett stycke i ett tjänsteutlåtande från förvaltningen, ett fomaliafel som påpekades av oppositionen.

– Som nämnd kan man inte gå in och ta bort delar av ett förvaltningsutlåtande. Det här är formellt sätt fel, det håller inte, sa Ole-Jörgen Persson (M).

"Kan göra på olika sätt"

Awad Hersi förstod inte alls kritiken.

– Vi tycker att det är ett okej sätt att göra det på. Man kan göra det på olika sätt, du får anse att vi är lata, sa Awad Hersi till svar.

– Det börjar bli en del formella justeringar som ni inte riktigt hänger med på, sa Ole-Jörgen Persson.

"Inte första gången"

Det är inte första gången som Awad Hersi lämnat protokoll och blivit tillrättavisad i nämnden.

– Det förekommer formaliafel hela tiden och sedan använder man sin majoritet för att ändå klubba igenom ärendet. Jag tycker att det är för jäkligt, säger Ole-Jörgen Persson (M).

– Jag lägger mig inte i vem majoriteten valt som ordförande. Jag kan bara konstatera att de här formaliafelen, att man inte når fram när man vet att man har rätt i det formella och röstas ner av majoriteten är oerhört frustrerande. Det tar så oerhört mycket tid och energi, det är inte därför vi är där. Jag vill lägga tiden på politik.

"Lite cirkus"

Moderaterna går nu vidare med det här till stadens revisorer som får avgöra om det var ett formellt fel eller inte. Även Liberalerna stämmer in i Moderaternas kritik.

– Det är flera formella fel och det är en ordförande som inte har den rutinen och erfarenheten som krävs för att hålla ett effektivt sammanträde, säger Bengt Porseby (L).

– Ibland är det lite cirkus, han flummar ut helt enkelt. Mera utbildning till stadsdelsnämndens ordförande, så att vi kan ha effektiva möten är ett högt önskemål från Liberalerna.

Slår ifrån sig kritiken

Awad Hersi (MP) står fast vid att de gjort allt genom regelboken.

– Ole-Jörgen har väl en bild av hur det ska göras. Det kan göras på olika sätt. Formaliamässigt anser jag inte att det blivit något fel. Det har inte begåtts något fel. Vi har skrivit eget förslag till beslut, som i huvudsak utgår från förvaltningens beslut. Och det var så beslutet blev, säger han.

Ur "vad är ett tjänsteutlåtande":

Om nämnden inte beslutar i enlighet med förvaltningens förslag kan nämnden antingen fatta ett annat beslut i ärendet - antingen som ett tillägg eller ett helt nytt beslut. Nämnden kan även besluta att bordlägga eller återremittera ärendet.