Alliansen och MP i valteknisk samverkan i Nacka

Moderaterna fortsätter att leda det politiska arbetet i Nacka. Under fredagen meddelade Alliansen hur de fördelar de olika politiska posterna. Bland nyheterna är att Alliansen ingår i en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och att Nackalistan får ett kommunalråd, en halvtidstjänst.

  • Publicerad 14:24, 26 okt 2018

I dag fredag presenterade Alliansen sin politiska laguppställning för de kommande fyra åren.

M fortsätter leda

Moderaterna kommer att fortsätta leda arbetet i kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden. M får också ordförandeposterna i arbets- och företagsnämnden och kulturnämnden.

Centerpartiet får ordförandeposten i natur- och trafiknämnden, i ett nyinrättat miljöutskott under kommunstyrelsen, ordförandeposten i Nacka vatten och avfall AB, samt i överförmyndarnämnden.

L får tre nämnder

Liberalerna får ordförandeposten i utbildningsnämnden, fritidsnämnden och brottsförebyggande rådet.

Kristdemokraterna får ordförandeskapet i äldrenämnden och val- och demokratinämnden.

M får flest kommunalråd

Alliansen har också kommit överens om att M får 2,5 av de sammanlagt sju kommunalrådsposterna, plus en halv kommunalrådstjänst mot förra mandatperioden. L och C får en kommunalrådspost var, oförändrat mot förra mandatperioden. KD får en halv kommunalrådspost och tappar en halv post mot tidigare mandatperiod.

– Det känns fantastiskt att få fortsätta leda superkommunen Nacka i en tid när vi växer och utvecklas, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

NL får nytt kommunalråd

Oppositionspartierna får två kommunalrådsposter: Socialdemokraterna får en kommunalrådspost, Nackalistan en halv kommunalrådspost, och Miljöpartiet en halv kommunalrådspost.

En av nyheterna i fördelningen av kommunalrådsposter är att Nackalistan får ett kommunalråd. En annan nyhet är att Alliansen ingår i ett valtekniskt samarbete med Miljöpartiet.

MP får halv kommunalrådstjänst

Samarbetet innebär att MP och Alliansen har kommit överens om hur ledamotsposterna i de olika nämnderna ska fördelas men utan att ha några politiska förpliktelser gentemot varandra. Genom samarbetet får Alliansen ytterligare två ordinarie och två ersättare i varje nämnd, Miljöpartiet får sammanlagt 15 ledamöter.

Samarbetet innebär också att MP får en halv kommunalrådspost. Partiet hade en halvtidstjänst som kommunalrådspost även förra mandatperioden men hade riskerat att inte få något kommunalråd alls om de istället hade valt ett valtekniskt samarbete med S och V om fördelning av poster.

– Alliansen har tappat i de senaste valen. Sedan har vi kommit med många förslag den här mandatperioden som vi fått igenom och som dom (Alliansen) tycker varit bra, motiverar Sidney Holm (MP), samarbetet.

Fakta

Här är Alliansens kommunalråd

M:

Mats Gerdau

Cathrin Bergenstråhle

KD:

Karin Teljstedt (ny)

L:

Gunilla Grudevall–Steen

C:

Hans Peters

Visa merVisa mindre