Kjell Gredesjö går förbi Karlberg med sin hund varje dag och har sett skräphögarna växa sedan i somras. Foto: Sacharias Källdén

Alla skyller på alla när Karlberg blir soptipp

En gammal tv, en cykel, röda backar och en brödrost. I slänten mellan spårområdet vid Karlbergs station och Norrbackagatan har det dumpats skräp och bråte sedan i somras. Men ingen vill ta ansvar för att städa upp det och nu kan det bli en rättstvist mellan Trafikverket och trafikkontoret i Stockholm.

  • Publicerad 16:30, 23 jan 2020

Det är ingen trevlig syn som möter en om man tittar ner för muren till slänten mot spårområdet vid Karlbergs station. Där ligger allt möjligt gammalt skräp, sopsäckar och diverse grejer som folk velat bli av med och dumpat.

En som iakttagit skräpet varje morgon sedan i somras på sina dagliga hundpromenader är Kjell Gredesjö.

– Det blir bara värre och värre. Det fylls på lite då och då med stolar och röda backar till exempel. Ett tag funderade jag på om det är någon som bor där men jag tror inte det. Det vore bra om man kunde göra snyggt här. Kanske ha odlingslotter eller liknande. Allt vore bättre än det som är nu, säger Kjell Gredesjö.

När StockholmDirekt kontaktar trafikkontoret för att reda ut frågan om skräpet hänvisar man till Trafikverket. Trafikverket å sin sida vidarebefordrar efter några dagar en mejlkonversation mellan dem och trafikkontoret (Stockholms stad) där det framkommer att de är oeniga om vems ansvar det är att städa området och de tycks inte komma fram till någon lösning.

Någon har slängt en cykel bland soporna. Foto: Sacharias Källdén

I konversationen hänvisar Trafikverket till en dom i mark- och miljödomstolen och menar att det är kommunens ansvar att städa upp om kommuninvånare skräpat ner på någon annans fastighet. Trafikkontoret viftar dock bort rättsfallet som irrelevant då man menar att det handlar om miljöfarligt avfall. I ett mejl till Trafikverket skriver en tjänsteman på trafikkontoret: "I det här fallet är det solklart att det är staten som är väghållare och har ansvar att hantera både miljöfarligt avfall samt vanlig renhållning" och hänvisar till en lag. I lagtexten står det att kommunens skyldigheter om gaturenhållning inte gäller om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.

Ger inte upp

Men Trafikverket vidhåller att det är trafikkontoret som är ansvariga. När vi ringer upp trafikkontorets pressavdelning några dagar senare har stadsadvokaten kopplats in i ärendet.

– Vi har nu fått beskedet från advokaten att det är Trafikverkets ansvarsområde att städa, säger Erik Söderberg på trafikkontorets pressavdelning.

De vill ha nattklubb i Karlbergs ödestation

På Trafikverket ger man sig dock inte för den sakens skull.

– Vi har haft folk på plats och det är uppenbart att det går att färdas fritt där och att det är invånare som dumpat skräp, det där är inget järnvägsskrot. Vi står fast vid vår bedömning att det är kommunens ansvar. Vi får se om de ger oss ett föreläggande och då kommer vi att överklaga. Det blir i så fall en rättslig process, säger Robin Zachrisson, markförvaltare.

Vad som ska hända med området vid Karlbergs station i framtiden har diskuterats. StockholmDirekt har tidigare skrivit om Yimbyprofilen Per Vrethems idé om en nattklubb i den nedlagda stationen som numera används som reservstation. Vasastadsbon Lydia gillar tanken.

– Det är ju ett bra läge för något sådant. Annars skulle det passa med en liten matbutik, i Cajsa Warg-stil. Jag har sett skräpet men det är ingenting man vill kolla på. Någon borde plocka upp det, det har byggts på under en längre tid, säger hon.

Vasastadsbon Lydia är trött på skräpet och skulle gärna se en matbutik vid Karlberg. Foto: Sacharias Källdén

Blandad kompott: skor, kassar och vad som ser ut att vara en papperskorg i plast. Foto: Sacharias Källdén