Alla ska få jobba heltid

De styrande politikerna vill att alla anställda inom kommunen som vill det ska få jobba heltid. Men oppositionen ser en risk med att beslutet stannar på skrivbordet.

  • Publicerad 11:03, 27 maj 2016

Det är många barnskötare eller vårdbiträden som jobbar deltid. I många fall mot sin vilja.

Nu vill kommunen strama upp personalpolitiken och därför klubbades nyligen en ny policy.

– Målet är att vi ska erbjuda heltidstjänst för alla anställda i kommunen. Givetvis ska de som önskar att jobba mindre kunna göra det, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd med ansvar för personalfrågor.

Eftersom det ofta är kvinnor i offentlig sektor som jobbar deltid är frågan viktig ur jämställdhetssynpunkt. Deltid betyder inte bara lägre lön, utan också sämre sjukersättning och mindre i pension.

Men Eva Ullberg framhåller också samhällsekonomiska vinster.

– Frågan är om vi har råd att inte erbjuda bättre anställningsformer. Om vi ska vara den attraktiva arbetsgivare vi vill vara måste vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och schyssta villkor, säger Eva Ullberg.

När beslutet fattades på kommunstyrelsen reserverade sig moderaterna, folkpartier och kristdemokraterna.

Oppositionsrådet Cecilia Löfgreen (M) säger att frågan om rätt till heltid inte är kontroversiell. Hon hade önskat att kommunen gått ett steg längre.

– Det är självklart att Järfälla kommun ska vara en bra arbetsgivare med goda villkor. Därför borde vi ha lagt en tydligare förväntan på ledare och chefer att planera för att erbjuda anställda heltid, säger hon.

Nu riskerar i stället policyn att förbli en pappersprodukt på ett skrivbord.

– Det är viktigt att vi är tydliga med att det är den enskilda verksamheten som behöver tänka till och skapa förutsättningar för heltid, säger Cecilia Löfgreen.

Men Eva Ullberg (S) menar att policyn ska ses som ett första steg.

– Den innebär en tydlig signal för verksamheterna att börja jobba med frågan. Det kommer att ta olika tid att införa på olika arbetsplatser, men det är verkligen vår inriktning och ambition att alla som vill ska få jobba heltid.

Fakta

Det krävs för att lyckas

Ungefär hälften av Sveriges kommuner har beslutat att införa heltid som norm.

För att det ska bli verklighet finns flera faktorer som underlättar:

* Beslutet är tydligt och prioriteras.

* Arbetsgivarna måste utgå från de lokala förutsättningarna.

* Arbetsgivare, medarbetar och fack måste samarbeta.

* Tidsplanen måste vara realistisk.

* Arbetstider ska inte påverkas, men arbetet behöver organiseras om.

Källa: Sverige Kommuner och Landsting, SKL
Visa merVisa mindre