Katarina Luhr, mijöborgarråd. Foto: Mitt i Stockholm

Alla oljepannor ska bort – inom sju år

Har du oljepanna? Då har du sju år på dig att göra dig av med den. I de grönblåas kommande budgetförslag ska alla fastigheter i Stockholms stad som värms med olja tvingas byta värmekälla.

  • Publicerad 20:42, 8 nov 2018

År 2025 ska all eldning med fossil olja ha upphört i Stockholms stad. Det innebär att alla fastigheter som idag värms upp med oljepanna, såväl kommunalt ägda som privata, får hitta andra uppvärmningssätt.

Katarina Luhr (MP) är miljö- och klimatborgarråd och menar att det är en viktig omställning, eftersom den nuvarande oljeanvändningen för uppvärmning beräknas stå för koldioxidustläpp motsvarande 230 000 ton.

– Vi ska gå ut med energirådgivning och se om vi kan hjälpa till att hitta andra system så att det blir enkelt ställa om. Det kan till exempel handla om bergvärme, luftvärmepump eller fjärrvärme.

Det är inte klart om det kommer utgå någon ersättning till de som byter uppvärmningssystem, men det kan komma att handla om att få hjälp med att söka pengar för omställningen.

– Hittills har det funnits statliga pengar att söka, och om den satsningen fortsätter kanske vi kan hjälpa till att söka de pengarna, säger hon. I de flesta fall är det dessutom lönsamt att ändra.

Det låter som en stor satsning, som ska vara klar redan till 2025. Är det realistiskt?

– Det är sådana åtgärder som krävs och vi har inte så mycket tid kvar att ställa om systemen på, säger Katarina Luhr.

Kommer de som vägrar att byta uppvärmningssystem att straffas på något sätt?

– Vi vill främst underlätta för människor. Kan vi det och samtidigt visa att de flesta också kommer spara pengar så kommer många ta den chansen.

Slopandet av olja är ett av flera nya riktlinjer och satsningar med miljöfokus i budgeten. En av dessa satsningar är en så kallad Klimatmiljard.

Miljarden ska gå till investeringar i klimatåtgärder i staden, och till att göra staden än mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Det kan till exempel handla om att plantera träd i svackor där mycket vatten samlas vid häftiga regn.

Mitt i har sökt oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S), som ska återkomma med kommentar.

Fakta

Klimatsatsningar i budgeten

Så här säger Katarina Luhr om några av satsningarna på klimatet i de grönblåas kommande budgetförslag.

Klimatmiljard

”En miljard kronor avsätts under kommande mandatperiod för investeringar i klimatåtgärder inom staden. Klimatmiljarden ska användas för åtgärder som minskar stadens klimatpåverkande koldioxidutsläpp och/eller till klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar.”

Lokal koldioxidbudget
”Stockholm ska ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm har kvar för att ligga inom Parisavtalets ramar. Det innebär att vi ska ta fram en koldioxidbudget som knyter tydliga utsläppsminskningar till nämnder och bolag.”

Fossilfri energi
”Tydligt krav på energieffektivisering. Tydligt krav på ökad solelsproduktion.”

Cirkulär ekonomi
”Turerna för de mobila återbruken där man kan lämna och byta saker kommer bli fler. Vi vill göra det ännu lättare att återvinna och återbruka. Vi kommer också behöva titta på bättre system för avfallssortering och använda avfall på ett bättre sätt.”

Koldioxidlagring
”Satsa mer på biokol men också se hur vi kan lagra den koldioxid som kommer ut.”

Plastbanta
”Tydligt krav på att staden ska plastbanta och minska inköpen av plastprodukter och plastförpackningar till alla verksamheter, från stadsteaterns restaurang  till skolor. Vi måste ställa krav på de som har verksamheter i stan.”

Visa merVisa mindre