Alla hittar – även fienden

Informationen om var du hittar skyddsrum och hur många som ryms är lätt att hitta online. Men det kan det bli ändring på.

  • Publicerad 12:34, 17 feb 2017

Tidigare var det kommunen som ansvarade för inspektion av skyddsrum, men numera är MSB.

Ulf Palmgren, säkerhetschef i Upplands Väsby kommun menar att det håller på att ske ett paradigmskifte i det säkerhetspolitiska läget.

– Vi har ett kommande uppdrag i kommuner med att se över civilt försvar och stöd till försvarsmakten. Vi står i ett vägskäl kring vilket uppdrag kommunerna ska få, säger Ulf Palmgren.

I dag finns informationen kring olika skyddsrums placeringar och hur många som får plats lätt att hitta på internet. Det är något som eventuellt kan ändras framöver tror Palmgren.

– På sikt kanske det görs nya bedömningar, vi får se om samhället kommer fram till att den informationen inte ska vara tillgänglig på samma sätt som den är i dag, säger Palmgren.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin hemsida en karta över alla skyddsrum. Vem som helst kan söka på den.

Känner ”fienden” till våra skyddsrum?

– Varför skulle det vara ett problem menar du? Den internationella symbolen för skyddsrum visar: ”Här finns inget vi döljer, enbart civilbefolkning”, förklarar MSB:s Lars Gråbergs.

LÄS MER: