Alla elever ska få samma stöd oavsett lärare

Norrvikens skola är den som fått flest anmälningar i Sollentuna. Efter hot om vite i början av året tror skolchefen på grönt ljus efter vårens kontroller.

  • Publicerad 05:55, 5 jun 2018

Norrvikens skola toppar listan över ärenden och anmälningar till skolinspektionen i Sollentuna de senaste tre åren.

– En del av de anmälningarna kan ha berott på att vi har haft en otydlig klagomålshantering på skolan. För en del vårdnadshavare kan det vara så att de har upplevt att det har tagit för lång tid för oss att svara så då har de valt att göra en anmälan till skolinspektionen, säger Ingela Landén skolchef för Norrvikens skola.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Läs hela granskningen här.


Problemen har blivit bättre sen ledningen på skolan byttes ut.

När skolinspektionen gjorde ett besök på Norrviken hösten 2016 uppmärksammade de flera brister. Skolan kunde inte garantera en trygg miljö med studiero och det saknades skolbibliotek och fungerande studie- och yrkesvägledning.

– De kritik som vi fick om studiero och trygghet kände varken ledningen, de flesta lärare och flera elever igen oss i.

Norrviken fick ett föreläggande om att åtgärda bristerna men vid ett återbesök i slutet av 2017 kunde Skolinspektionen konstatera att bristerna inte var helt åtgärdade men man hittade också nya brister.

Det handlade framförallt om att eleverna inte fick aktivt lärarstöd vid alla lektioner.

– Vi har sett över rutinerna och för vissa lektioner har vi sett brister som vi har fått jobba med. Nu har vi en tågordning för lektionerna som tydligt går igenom hur en lektion ska gå till från punkt till pricka. Stödet eleverna får ska inte bero på vilken lärare man har utan vara lika i hela skolan.

Skolan fick fram till mitten av april att åtgärda bristerna, annars skulle skolan beläggas med vite.

– Vi har precis avslutat återbesöket. Förhoppningsvis får vi grönt ljus. Deras generella bild verkade vara att det blivit bättre men det återstår att se vad de kommer fram till.

Fakta

Anmälningarna

2015

Anmälningar: 34

Beslut: 29

Förelägganden: 2

2016

Anmälningar: 49

Beslut: 44

Förelägganden: 3

2017

Anmälningar: 56

Beslut: 52

Förelägganden: 2

Källa: Siris, Skolinspektionen
Visa merVisa mindre

Sex katalysatorstölder på ett dygn

Nyheter "Vi tror att det är ligor som står för stölderna" I tisdags och i onsdags skedde sex katalysatorstölder i Sollentuna – inom loppet av ett dygn.fredag 15/10 15:21