Får man klåda efter badet kan det bero på att det finns alger i vattnet. Foto: Läsarbild Most photos

Algblomning i Sågsjön

Nacka kommun rapporterar på sin hemsida att det är algblomning i Sågsjön.

  • Publicerad 10:11, 26 jul 2018

Algerna blommar i Sågsjön och det finns risk för algblomning i flera sjöar och havsvikar så kommunen skriver på sin hemsida att man bör undvika att bada om vattnet inte är så klart som det brukar.

– Vi fick in information från en privatperson om att det var algblomning i Sågsjön i tisdags, skriver Eva Dahlbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Nacka kommun.

Sågsjön är en näringsrik sjö och den är djup. Det gör att det blir temperaturskillnader i vattnet som hindrar det näringsrika bottenvattnet att blanda sig med det näringsfattiga ytvattnet. Därmed får sjöns vegetation ingen extra näring och då kan det bli algblomning.

Är det farligt att bada i sjön?

– Inte för närvarande. Men den som tänker bada bör vara uppmärksam.  Är siktdjupet sämre än en meter så kan det vara för mycket alger, skriver Eva Dahlbäck.