Sjukhuset har anmält dödsfallet enligt Lex Maria. Foto: Mostphotos

Åldring skickades hem från akuten – då brast kroppspulsådern

Danderyds sjukhus har anmält sig själva enligt Lex Maria, sedan en patient avlidit då ett brustet bråck på stora kroppspulsådern inte uppmärksammats.

  • Publicerad 19:30, 7 nov 2019

En äldre patient som kom in till akuten på Danderyds sjukhus med smärtor i bröstet skickades hem igen då läkaren bedömde att besvären avtagit. Någon kontakt med närstående togs inte.

Nästa dag kom patienten tillbaka, kraftigt försämrad. Man misstänkte då lunginflammation eller blodproppar i lungorna.

Men innan patienten hann röntgas avled denne. När patienten obducerades visade det sig att ett bråck på stora kroppspulsådern brustit.

Händelsen inträffade förra året, och sjukhuset har nu skickat in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I anmälan skriver de att kommunikationen mellan akutens medarbetare, patienten och patientens närstående brustit.

Personalen uppmärksammade inte heller att patientens tillstånd försämrades under vistelsetiden på akuten, och de har inte tillräckligt beaktat de olika diagnoser som symtomen kunde tyda på, enligt anmälan.