Resultaten fortfarande låga. Men de äldre är mer nöjda med möjligheten att komma ut. Foto: Mitt i

Äldreomsorgen i Botkyrka: ”Mycket låga betyg”

Botkyrkas äldreomsorg får betyg en bra bit under både rikssnitt och länssnitt i Socialstyrelsens senaste undersökning. – Vi är besvikna att vi inte ser bättre resultat snabbare. Jämfört med övriga kommuner får vi fortfarande mycket låga betyg. Nu fortsätter vi förbättringsarbetet, säger förvaltningschefen Pia Bornevi till kommunens hemsida.

  • Publicerad 10:00, 9 nov 2017

När Botkyrkas äldre fått tycka till om hemtjänsten och äldreboendena ligger nöjdheten tio procent lägre eller mer jämfört med både länssnittet och Sverigesnittet. Resultatet är därmed oförändrat trots att kommunen tidigare år gått ut med att de jobbar med förbättringar.

”Noga att följa upp”

– Nu fortsätter vi förbättringsarbetet enligt plan och vi kommer vara mycket noga att följa upp. Vi vill att våra medborgare ska vara mer nöjda med omsorgen, säger Pia Bornevi, som är förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen på botkyrka.se.

 

Fakta

Så nöjda är pensionärerna

Nöjda med hemtjänsten

Botkyrka: 75 procent

Länet: 86 procent

Sverige: 89 procent

Nöjda med äldreboendena

Botkyrka: 69 procent

Länet: 81 procent

Sverige: 82 procent

Visa merVisa mindre

På äldreboendena har pensionärerna blivit mer nöjda med möjligheten att komma ut och tillgången på sjuksköterskor. Samtidigt backar kommunen när de äldre fått svara på frågor om måltiderna, utomhusmiljön och det egna boendet.

Fler sjuksköterskor

Pia Bornevi säger till hemsidan att kommunen är bekymrad över resultaten som backar och att kommunen måste ”bli bättre på att anpassa omsorgen efter de mest sjuka äldre.” Enligt Botkyrka kommun har tillgången på sjuksköterskor nu ökat på de boenden som har störst behov.

Helt i moll går dock inte svaren. Även om resultatet ligger under snittet känner sig pensionärerna med hemtjänst något tryggare jämfört med 2016. Kommunen tror att införandet av så kallad ”egen tid” fått siffrorna att gå upp. ”Egen tid” infördes i somras och innebär att de äldre får extra tid med sin personliga kontaktperson i hemtjänsten.

– Med Egen tid kan vi minska en del av den ensamhet som många äldre upplever och ge de äldre större möjlighet att i lugn och ro påverka det stöd han eller hon får, säger Pia Bornevi till hemsidan.