Foto: Mostphotos

Äldreomsorgen får kvalitetspeng av kommunen

Äldreboenden och hemtjänst belönas med 17 miljoner i kvalitetspeng för sitt arbete.

  • Publicerad 18:00, 1 apr 2021

Tio äldreboenden och fem hemtjänstutförare i Täby kommun belönas med så kallad kvalitetspeng för sitt arbete under 2020. Totalt rör det sig om cirka 17 miljoner kronor som de femton utförarna får dela på.

För att tilldelas kvalitetspengen krävs det att utförarna uppnår ett visst resultat, bland annat i den nationella brukarundersökningen.

– Resultaten i brukarundersökningen förra året var mycket goda och flera utförare har fått mycket bra omdömen, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande, i ett uttalande på Täby kommuns hemsida.