Verksamhetschefen på Vaxholm äldreboende fick gå samma dag som hon skrev på överenskommelsen som ger henne en halv miljon. Foto: Åsa Sommarström

Äldrechef fick sluta – får halv miljon som plåster på såren

20 april, mitt under den värsta coronakrisen fick chefen för Vaxholms äldreboende plötsligt sluta, vilket väckt förundran hos många anställda. Enligt kommunen kom man överens om att ”gå skilda vägar”. Nu kan Mitt i avslöja att chefen också får tio månadslöner – 500 000 kronor.

  • Publicerad 05:00, 10 jun 2020

20 april tecknades en överenskommelse att verksamhetschefen på Vaxholms äldreboende, Lena Jakobsson skulle få ett avgångsvederlag på tio månadslöner – 500 000 kronor.

Samma dag slutade hon arbeta och tio dagar senare, 30 april upphörde hennes anställning i Vaxholms stad.

Nu svarar kommunen på varför hon fick sluta, mitt under den pågående coronakrisen, med ett pressat läge i äldreomsorgen.

”Dialog en längre tid”

– Dialog med tidigare VC (verksamhetschef, reds anm) har pågått en längre tid gällande olika syn i det övergripande ledarskapet (krav på rollen, samarbete i ledning) som tyvärr ledde till att man kom överens om att gå skilda vägar, och en överenskommelse tecknades, skriver Kristina Segerborg, HR-chef på Vaxholms stad i ett mail till Mitt i.

– Detta oberoende av pågående pandemi.

På frågan om på vems initiativ Lena Jakobsson slutade hänvisar Kristina Segerborg till det korta svaret ovan. Det gäller även frågan om arbetsgivaren varit missnöjd med hennes sätt att utföra sitt jobb och om hon begått några fel.

Nya larm inifrån äldreboendet: ”Kaos och tystnadskultur”

Rädda för chefen

Tidigare under våren har Mitt i berättat om att personal i Vaxholm varit kritiska mot ledningen av äldreomsorgen under coronakrisen. Fler anställda vittnade då om att det saknats skyddsutrustning, var rörigt och att det rådde en tystnadskultur där viktig information mörkades. De berättade också att de känt sig hotade av chefer och att många varit rädda för Lena Jakobsson.

Äldrepersonalens larm: Vi saknar skyddsutrustning

Något skriftlig begäran om uppsägning av Jakobsson finns inte, bara en överenskommelse som berättar att anställningen upphör och att hon får tio månadslöner.

I Jakobssons anställningsavtal från 2019 som Mitt i tagit del av finns inget skrivet om att hon kan få avgångsvederlag utan Vaxholms stad hänvisar i stället till överenskommelsen daterad 20 april 2020.

Mitt i har sökt Lena Jakobsson men utan resultat.