Äldreboenden i Järfälla öppnar för närstående igen

Besöksförbudet på äldreboenden i Järfälla hävs. I Järfälla…..

  • Publicerad 13:15, 18 sep 2020

Regeringen bedömer att besöksförbudet, som gällt sedan april, inte längre behövs.

Smittspridningen i Sverige är så pass låg att äldreboenden kan ta emot besök igen, meddelade nyligen socialminister Lena Hallengren (S).

– Det är inte bara att öppna dörren och släppa in, det kommer fortfarande vara lite restriktioner. Det första vi gör nu är att invänta riktlinjerna från Socialstyrelsen och sedan bryta ned dem på lokal nivå, säger Helena Ahlskog, avdelningschef för äldreomsorgen i Järfälla kommun.

Smittfritt i hela Järfälla

Järfällabor har kunnat träffa varandra utomhus under sommaren, men åtskilda av plexiglas och utan närkontakt. Dörrarna till äldreboendena har varit stängda.

Men Helena Ahlskog räknar med att de öppnas igen den första oktober, efter att Järfälla tillsammans med andra norrortskommuner anpassat Socialstyrelsens kommande riktlinjer för hur möten ska kunna gå till på ett säkert sätt. Som exempel lyfter hon att det måste bestämmas huruvida man ska ses på den boendes rum, i matsalen, eller utomhus, hur många besökare som får komma åt gången.

– Det är ett ganska stort steg och många saker att ta ställning till. Vi har haft en samhällsspridning i Järfälla kommun, liksom det varit i alla kommuner. Nu har vi smittfritt på alla äldreboenden och i hemtjänsten. Nu får vi verkligen hålla i och hålla ut, säger hon.

Stort behov av närhet

Närstående kommer att informeras om de nya riktlinjerna via brev. De kommer också att läggas ut på kommunens hemsida, säger Helena Ahlskog.

– Vi vill inte ha in någon smitta igen. Samtidigt vill vi välkomna närstående, behovet är enormt stort efter att få träffa varandra. Man längtar verkligen!