Äldreboende rivs men hyrs ut först

  • Publicerad 14:09, 18 aug 2014

Södermalm Ersta diakoni ska rivas och byggas om och upp igen. Men det kommer att dröja innan rivningarna startar och till dess ska det tidigare äldreboendet hyras ut till unga utan bostad, rapporterar ABC.

Det ska röra sig om 25 lägenheter som hyrs ut som rivningskontrakt i fyra månader i taget. Personer under 26, som står i Stockholms stads bostadskö, får ställa sig i kö för lyorna som är på runt 30 kvadratmeter.

Enligt ABC är intresset stort bland unga stockholmare – runt 1 300 person har redan visat intresse för att få händerna på rivningskontrakten till bostäderna på Erstagatan.