Avvecklas. På Katarina Bangata ligger ett äldreboende som ska stängas. Foto: Elina Lundberg

Äldreboende på Södermalm stängs - blir bostäder för nyanlända

Nu töms äldreboendet i Vintertullen. I höst blir 50 av lägenheterna i huset bostäder åt människor som flytt och som nu fått uppehållstillstånd i Sverige.

  • Publicerad 11:31, 4 maj 2016

Sedan det blev känt att Vintertullens vård- och omsorgsboende läggs ner har staden undersökt om huset kan användas som bostäder åt människor som sökt och fått asyl i Sverige.

Nu har planen klarnat. Ett 50-tal lägenheter ska hyras ut, troligen från och med augusti, till personer som har fått uppehållstillstånd.

"Inte en flyktingförläggning"

Hyresvärd är Stiftelsen Hotellhem (SHIS) som erbjuder bostäder åt stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

– Lägenheterna i Vintertullen ska hyras ut till nya stockholmare som sökt asyl och som fått uppehållstillstånd. Det är alltså inte frågan om en flyktingförläggning eller ett asylboende, säger Fredrik Jurdell, vd för SHIS och ansvarig för samordningen av flyktingfrågan i Stockholm.

I Vintertullen planeras så kallade genomgångsbostäder där man kan bo i fem år i väntan på en egen bostad. Målet är att hyra ut till vuxna och familjer.

Säkerhet i fokus

Fredrik Jurdell har haft möten med Hamnskolan som kommer dela huset med SHIS. Även de äldre som väljer att bo kvar tills Vintertullen stängs i början av 2017 har informerats.

– Säkerheten är jätteviktig både för de äldre och för skolan och vi tar höjd för att alla ska känna sig trygga. Vi vet att det kan skapa oro och frågor, säger han.

Om SHIS bedömer att det finns behov kommer det att finnas personal på plats på boendet dygnet runt.

– Vi vill också ta höjd för att det kan komma hot mot boendet från omgivningen, säger Fredrik Jurdell.

"Inget fungerande boende för de äldre"

Den del av Vintertullen som ska hyras av SHIS har stått tom en längre tid. Nu flyttar också många av de äldre från servicehuset och vård- och omsorgsboendet.

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, understryker att stängningen av Vintertullen inte har något att göra med att det nu ska bli bostäder för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.

– Självklart inte. Vi har bedömt att det här inte är ett fungerande boende för de äldre. Renoveringen skulle innebära för stora störningar, säger Anders Göransson.

LÄS ÄVEN: Äldreboende på Södermalm kan bli flyktingbostäder

Äldre lovas boende i stan när Vintertullen stänger

Vintertullen

I mars togs beslutet att Vintertullens vård- och omsorgsboende och servicehus ska avvecklas.

Sedan dess har hälften av de äldre flyttat till andra boenden.

Idag är det 52 lägenheter som bebos av äldre i Vintertullen.

Senast i början av 2017 ska äldreboendet stängas helt.

Troligen flyttar de flesta äldre redan i höst.

Visa merVisa mindre