Nya hyresgäster. Vård- och omsorgsboendet Vintertullen kan bli bostäder för flyktingar . Foto: Per Cornell

Äldreboende på Södermalm kan bli flyktingbostäder

Beslut om att lägga ned vård- och omsorgsboendet Vintertullen på Södermalm fattas ikväll. Redan nu undersöker staden möjligheten att bygga om lokalerna till flyktingbostäder.

  • Publicerad 11:33, 17 mar 2016

I år ska stan hitta boenden för 2 810 flyktingar som fått asyl i Sverige. Dessutom måste stan hitta platser åt ensamkommande flyktingbarn. I innerstan letar man nu i befintliga lokaler, som på serviceboenden. Vård- och omsorgsboendet Vintertullen är ett högaktuellt förslag som stadens samordnare Lena Karlsson börjat titta på.

– Jag hör mig för vad som händer om var det kan uppstå lediga lokaler, till exempel pratar jag med Micasa. Det är en rutin som görs inför en avveckling. Jag har också kontaktat kommunstyrelsens ekonomiutskott dit ärendet också kommer att tas upp och har talat om att lokalen skulle kunna användas som flyktingbostäder. Inget är beslutat än, men Vintertullen är intressant och vi tittar på den, säger Lena Karlsson.

Micasa väntar på beslut

Formellt beslut om Vintertullens nedläggning fattas i Södermalms stadsdelsnämnd ikväll. Micasa vill inte spekulera i Vintertullen som flyktingboende innan det är klart att man beslutar om nedläggning.

– När vi får en ledig lokal frågar vi staden vilka verksamheter som har behov av våra lokaler. Men det sker inte förrän ett avtal har sagts upp, säger Maria Mannerholm, vd på Micasa.

LÄS ÄVEN Skulle renoveras – nu läggs Vintertullen ner

Utflyttning under året

Stockholms stads fastighetsbolag Micasa äger Vintertullen och planen just nu är att boendet ska stänga nästa år. Det handlar om 28 lägenheter i Vintertullens servicehus och 29 lägenheter i Vintertullens vård- och omsorgsboende. Utflyttning av plan 5 beräknas vara avslutad redan under sommaren, övriga plan töms under resten av året.

Redan nu har stadsdelsnämnden börjat hjälpa dem med att hitta nya boenden.

LÄS ÄVEN "Slöseri med skattepengar att lägga ner Vintertullen"

Ovetande om planerna

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd konstaterade för en vecka sedan att ungefär hälften av platserna på Vintertullen redan var tomma. Men han kände inte till att det finns planer på ett flyktingboende i lokalerna:

– Nej, det är ju Micasa som ansvarar för det. Vi har fullt upp med att lösa situationen för de äldre för att det ska bli den bästa möjliga lösningen för dem, säger Anders Göransson.

Serviceboenden kan byggas om för flyktingar

Vintertullens lokal kan byggas om som boende för flyktingar. Södermalms stadsdelsnämnd tar beslut om avtalet ska sägas upp i nämnden ikväll. Något som stans samordnare för flyktingar tycker är intressant. Fler servicehus liksom andra befintliga lokaler i innerstan kan bli aktuella som flyktingbostäder.