Hälsa. Sätra vård- och omsorgsboende har inte informerat all personal om rutiner för att upptäcka undernäring bland de boende. Genrebild. Foto: Mostphotos

Äldreboende får kritik för bristande rutiner

Sätra vård- och omsorgsboende får kritik av stadsdelens medicinskt ansvarige sjuksköterska. Bristande rutiner har gjort att det funnits stora risker för personalen att missa om de boende blivit undernärda eller fått trycksår. Nu ska rutinerna skärpas.

  • Publicerad 07:57, 11 maj 2021

Jag känner mig lugn med att de som har hjälp får de insatser de behöver.

Sätra vård- och omsorgsboende har inte haft tillräckligt bra rutiner för att kunna upptäcka allvarliga brister. Det framgår i verksamhetsberättelsen från stadsdelens medicinskt ansvarige sjuksköterska, MAS, för 2020.

I rapporten står det bland annat att andelen gjorda riskbedömningar gällande undernäring har varit den lägsta på många år, vilket innebär en stor risk för att personalen missar att upptäcka patienter som är eller riskerar att bli undernärda. Detsamma gäller riskbedömning av trycksår.

– Vi ska inte ha några risker och om vi ser dem så ska vi täppa till dem, säger Andreas Thorstensson, äldreomsorgschef i Skärholmen.

Har ni missat några patienter som varit undernärda eller haft trycksår på grund av det här?

– Nej, det har vi inte. Det MAS:en lyfter fram är att de rutiner som finns inte har varit tillräckligt starka för att säkerställa det.

Otillräcklig introduktion

Enligt Andreas Thorstensson har Sätra vård- och omsorgsboende behövt öka sin grundbemanning av hälso- och sjukvårdspersonal och ledningspersonal. Men i och med pandemin fokuserade förvaltningen på annat, vilket ledde till att de nyanställda inte fick tillräcklig introduktion.

Vad var det som fattades i rutinerna gällande undernäring och trycksår?

– Att se till att alla kan dem, arbetar efter dem och ser till att de efterlevs. Det fanns rutiner men alla hade inte tillräckliga kunskaper om dem.

Hur ser det ut i dag?

– Det är inte åtgärdat än, det är ett pågående arbete. Men nu när pandemin inte tar den kraften av vår verksamhet och ledning som den har gjort tidigare, så finns förutsättningar att efterleva de rutiner vi har. Vi ska göra det under 2021.

Finns det några risker för de boende nu, innan ni är klara med det?

– Nej, jag känner mig lugn med att de personer som har hjälp från oss får de insatser de behöver ha.

Bristande rutiner – risk för boende

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, uppföljning av Sätra vård-och omsorgsboende visar flera brister i rutinerna som inneburit stora risker för de boende.

Under året har antalet riskbedömningar gällande undernäring och trycksår varit den lägsta på många år.

Orsaken är att nyanställd personal inte fått tillräcklig information och introduktion.

Nu ska Sätra vård- och omsorgsboende upprätta en åtgärdsplan för att rätta till bristerna.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre