Äldre Södermalmsbor ska få hjälp med e-handel. Foto: Colourbox

Äldre ska lära sig handla mat på nätet

Äldre med hemtjänst ska få utbildning i hur man beställer mat på nätet, beslutade Södermalms stadsdelsnämnd tidigare i veckan. Bakgrunden är att äldre vill ha hjälp med matinköp mer än en gång i veckan.

  • Publicerad 06:00, 2 apr 2015

Intentionen är att man från hemmet, i lugn och ro, enkelt ska kunna bestämma vad man vill handla.

Matbeställning på internet ses nu som en möjlighet för matinköpsstöd för äldre. Tidigare har diskussioner förts om hur äldre med matinköpsstöd av hemtjänsten ska få detta oftare än det vanliga antalet en gång i veckan. Nu har Södermalms stadsdelsnämnd beslutat att de äldre i stadsdelen ska utbildas i hur de själva kan beställa mat på nätet.

– Det finns ett ökat behov av stöd vid matinköp. Vi ser beslutet som ett viktigt steg i den riktningen, säger Erik Malm (MP), ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd och som länge drivit frågan.

De äldre med hemtjänst som idag vill ha fler matköpstillfällen än ett i veckan kan få detta genom ett biståndsbeslut efter individuell prövning. De planerade matinköpsutbildningarna är alltså tänkta att ge en ytterligare möjlighet för de som har detta behov.

– Intentionen är att man från hemmet, i lugn och ro, enkelt ska kunna bestämma vad man vill handla, säger Erik Malm.

Anledningen till att de äldre ska utbildas själva i att beställa mat på nätet är att de hemtjänstanställda rent juridiskt inte får hjälpa någon som fått sig tilldelat matinköpshjälp en gång i veckan att beställa. Detta tillstånd måste i sådana fall beviljas för hela stadsdelen enligt likställighetsprincipen i kommunallagen. Att få igenom detta är en krångligare process.

– Förhoppningen är att riktlinjerna på sikt ska kunna ändras, säger Erik Malm. Det är en fråga för stadshuset, men stadsdelen ska ligga på för en förändring. Till dess är det kul att Södermalm ligger i framkant.

Utbildningarna i matinköpen ska anordnas på olika håll i stadsdelen genom stadsdelförvaltningen. På Tellus fritidscenter anordnade man bland annat redan tidigare i år en föreläsning om matinköp på nätet. På Nytorgsträffen, som anordnar olika former av datorutbildningar för seniorer på Södermalm, planerar man snart att ha en utbildningsdag i samma ämne.

– Men det anordnas även kontinuerliga utbildningar i datoranvändning på olika platser, säger Erik Malm.

Har verkligen alla som har hemtjänst tillgång till internet hemma för att göra de här inköpen?

– För de som inte har finns det exempelvis datorer med möjlighet till handledning på Tellus bibliotek, säger Erik Malm.