Bertil Kindh och Ing-Britt Ekeblad tillhör de 88 personer som måste bort när Kista serviceboende ska stambytas. Foto: Anders Gustafsson, Ida Leveby Andersson

Äldre måste evakuera – tredje flytten för Bertil

Här ska ni få bo livet ut. Det var löftet när de äldre tvingades flytta till servicehuset Fristad i Spånga. Nu har de flyttat igen, till Kista. Men inte heller den flytten blir den sista. Ett stambyte tvingar 88 personer att evakuera – i ett helt år. – Det är skandal, säger Bertil Kindh.

  • Publicerad 05:46, 19 mar 2020

I slutet av februari flyttade 82-åriga Bertil Kindh in på Kista servicehus. Några veckor senare var det tidigare grannen Ing-Britt Ekeblads tur. Men knappt hade kartongerna flyttats upp innan vännerna fick en chock. Huset de bor i måste stambytas och fasadrenoveras.

– Ingen sa något om hur länge vi skulle behöva evakuera innan vi flyttade. Hur ska allt detta gå, frågar Bertil Kindh och tar sig för pannan.

Flytten blir hans tredje sedan han flyttade till äldreboende.

Tar ett år att renovera

Kista servicehus måste stambytas. Under tiden kommer de äldre evakueras i ett år. Foto: Anders Gustafsson.

Tanken är att det omfattande arbetet ska påbörjas senhösten 2020 eller vårvintern 2021.

– Det är stammar, det är fläktsystem, ventilation och el, säger Gunnar Olsén, chef för fastighetsutvecklingsavdelningen på Micasa, som förvaltar huset. 

Hur lång tid kommer det att ta? 

– Vi renoverar två huskroppar och varje huskropp kommer väl ta runt ett år, säger han. 

Var ska de äldre bo under tiden? 

– Vi kommer att evakuera dem från den ena huskroppen till den andra, som nu står tom. När det första huset är klart får de flytta tillbaka igen, säger han. 

Många flyttar på kort tid

Ing-Britt Ekeblad, Gerd Andersson och Bertil Kindh ville inte flytta från Spånga. Foto: Ida Leveby Andersson.

När serviceboendet i Tensta lades ner 2016 flyttade många äldre till serviceboendet Fristad i Spånga. Då fick de ett viktigt löfte från politikerna – de skulle aldrig behöva flytta igen.

Men så blev det inte.

I oktober förra året nåddes de boende, den äldsta 103 år, av beskedet att Fristads verksamhet läggs ner och fastigheten säljs. De över 100 personerna skulle, med stadens hjälp, flyttas till olika äldreboenden.

Vi blev lovade att vi aldrig skulle behöva flytta igen

Ing-Britta Ekeblad

– Vi blev lovade att vi aldrig skulle behöva flytta igen. Min oro är att vi ska bli splittrade och inte få bo tillsammans igen, sa Ing-Britt Ekeblad då.

Det orsakade starka reaktioner bland läsare, som tyckte att sättet som staden behandlade de äldre på var respektlöst.

Förvaltningschefen: ”Har inget val”

Huskropp tre och fem ska renoveras. Foto: Anders Gustafsson.

Ingrid Brännström, avdelningschef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, säger att de som flyttat in på serviceboendet har informerats om stambytet. 

– Alla ska vara medvetna om detta, säger hon.

Är det rimligt att evakuera gamla människor så här lång tid? 

– Det är alltid olyckligt att behöva evakuera, men vi har inget annat val. Om vi har en bra planering och tydlighet så brukar det kunna fungera bra, säger Ingrid Brännström.

Inflyttningsstopp från april

Bertil Kindh med grannen Ing-Britt Ekeblad. Foto: Ida Leveby Andersson.

Bertil Kindh är starkt kritisk till stadens hantering av så gamla människor.

– Det här är en skandal från början till slut. Man borde ha väntat med flytten från Spånga tills stambytet var klart, säger Bertil Kindh.

Från och med 1 april är det inflyttningsstopp på Kista serviceboende. Innan arbetet, som kommer att kosta över 300 miljoner kronor, kan sätta i gång ska Micasas styrelse och kommunfullmäktige i Stockholm fatta beslut om när.